Legend Element

is creating inspirational lifestyle content in English & Czech

Select a membership level

LEGEND

reward item
reward item
$5
per month
EN: Here it all begins. With this membership you are becoming a LEGEND! As a Legend you're getting: 
➽ Legendary watermark to place it on any kind of picture and share it on your social media. Inspire others to be a Legend too! 
➽ Access to exclusive content of our Legend Element Podcast. Discover who are the personal Legends of our guests. 
__________________________

CZ: Tady to všechno začíná. Tímto členstvím se stáváš LEGENDOU a dostáváš od nás:
➽ Legendární watermark, který si můžeš dát na jakoukoliv svou fotku, použít ji na sociální sítě. Inspiruj ostatní stát se taky Legendou! 
➽ Přístup k exkluzivnímu obsahu Legend Element Podcastu. Dozvíš se, koho považují naši hosti za své Legendy. 

SUPER LEGEND

reward item
reward item
$10
per month
EN: With this membership you are becoming a SUPER LEGEND! As a Super Legend you' re getting:
➽ All of the membership "Legend".
➽ Shout-out from our crew in the next episode of our Legend Element Podcast.
________________________

CZ: Tímto členstvím se stáváš SUPER LEGENDOU a dostáváš od nás:
➽ Vše uvedené v membershipu "Legend".
➽ Veřejné poděkování od naší crew na začátku další epizody Legend Element Podcastu.FCKN LEGEND

reward item
reward item
$15
per month
EN: With this membership you are becoming a FCKN LEGEND! You are getting: 
➽ All of the "Super Legend" membership. 
➽ Organic T-Shirt with a hand-printed legendary design.
➽ Original legendary outdoor sticker.
________________________

CZ: Tímto členstvím se stávás FCKN LEGENDOU a dostáváš od nás:
➽ Vše uvedené v membershipu "Super Legend".
➽ Organické triko s ručně tisknutým legendárním designem. 
➽ Legendární outdoorovou stickerku.  

4

patrons

$40

per month

About Legend Element

EN: Welcome to the Patreon page of lifestyle brand Legend Element!

Legend Element is empowering people in adventurous and sustainable lifestyle since 2018. Our mission is to inspire people to be a Legend - make a positive change in the world while finding their own unique path.

You are now just a step away to become a Legend and make the positive change in the world. Every action can make big difference. By signing to one of our memberships here on Patreon you are becoming a Legend, because you are supporting:

  • Community of Legends - Be part of a strong community of inspirational people passionate about active lifestyle, who spread positive vibes, and promote a sustainable relationship with nature.
  • Adventure events and introduction to adventure sports – We love to share with you our skills and passions for adventure sports such as kitesurfing, snowkiting or freediving.
  • Beach and ocean cleanups – Help us to save the planet. Our beach and ocean cleanups give us an opportunity to raise awareness about pollution in our environment and educate individuals through action.
  • Legend Element Podcast - Inspirational podcast about everyday heroes. In our podcast we celebrate individuals who have contributed to make the world a better place by sharing their stories. Storytelling empowers us to spread the positive message, convey our values, and encourage you to foster and express your inner Legend.


CZ: Vítejte na Patreonu lifestylového brandu Legend Element!

Legend Element podporuje lidi v dobrodružném a udržitelném způsobu žití od roku 2018. Naší misí je inspirovat lidi stát se Legendou – pozitivně změnit svět a najít svou vlastní unikátní životní cestu.

Právě teď jste jen krok od toho stát se Legendou a udělat pozitivní změnu ve světě. Každá akce může udělat velký rozdíl. Zapsáním k jednomu z našich členství zde na Patreonu  se stáváte Legendou, protože podporujete:

  • Komunita Legend – Buďte součástí silné komunity inspirativních lidí, kteří žijí aktivním životním stylem, šírí pozitivní vibe a vyznávají udržitelný přistup k životu.
  • Úklidy pláží a oceánu – Pomozte nám zachránit zemi. Naše úklidy pláží a oceánu nám dávají možnost poukázat na problém znečištění v našem životním prostředí a vzdělat jednotlivce skrze akci.
  • Dobrodružné eventy a představení adrenalinových sportů – Rádi s vámi sdílíme naše dovednosti a vášeň pro aktivní životní styl a především adrenalinové sporty, jako je kitesurfing, snowkiting nebo freediving.
  • Legend Element Podcast – Inspirativní podcast o každodenních hrdinech kolem nás. V našem podcastu chceme vyzdvihnout ty, co se podílejí na tom, aby se svět stal lepším, a zprostředkováváme jejich příběhy. Šíříme tak pozitvní přístup, naše hodnoty a inspirujeme ostatní najít v sobě vlastní unikátní životní cestu.


By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 33 exclusive posts
33
Audio releases
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 33 exclusive posts
33
Audio releases

Recent posts by Legend Element

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits