L'Europeu

is creating reflexió i difusió catalanista

About L'Europeu

L’Europeu és un espai de reflexió i de diàleg, amb l’objectiu de contribuir
a fer del catalanisme, de nou, un moviment d’èxit, útil, central i
de masses.

El nostre nom, l’Europeu, és tota una declaració d’intencions. Està
inspirat en El Europeo, aquella revista barcelonina del segle XIX en què
hi participaven escriptors catalans com Bonaventura Carles Aribau,
iniciador involuntari, amb la seva oda “La Pàtria”, del moviment conegut
com La Renaixença, que va ser la llavor del catalanisme polític.

El nostre projecte, des d’una modèstia obligada, pretén emmirallar-s’hi, i
compartir-ne molts dels valors que el van caracteritzar transposant-los a
la Catalunya del segle XXI. Així, la nostra acció està al servei dels
següents compromisos:

● Amb la construcció nacional de Catalunya: des de l’Europeu
promovem idees i iniciatives de nation-building que posem al
servei de tothom per tal de contribuir a la supervivència i la
prosperitat de la nació catalana, i amb l’objectiu últim
d’aconseguir la seva llibertat.

● Amb el carril central del país: volem ajudar a construir un
debat centrat, seriós i rigorós al si del catalanisme i
l’independentisme, allunyat de tota mena de discursos populistes.

● Amb la llengua catalana: la situació de la llengua és precària i el
seu futur, incert. Per això, des de l’Europeu treballem per
assegurar que el català esdevingui una llengua de prestigi, de
cohesió i de masses, tant al carrer com a l’univers audiovisual.

● Amb l’europeisme: La història de Catalunya, passada i present,
no es pot entendre sense Europa. Volem ajudar a entendre-la, i a
estrènyer els llaços del país amb Europa i el món occidental.

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits