Levershare

is creating herkes için PARA

Select a membership level

Newton

reward item
reward item
$5
per month
Gelir eşitsizlikleri ile mücadele eden birçok yöntem yada politika var. Bunların çoğu yoksullara bir balık vermekte. Levershare ise gelir eşitsizliklerinden mustarip insanları oyunun içine çeken, onlara balık tutmayı öğreten bir organizasyondur. Başkalarının bizim için bir şeyler yapmasını beklememize gerek yok. Şimdi birlikte güçlü olma ve kendimiz için büyük iyilikler yapma zamanı...
 • Yatırım Tutarı: 5 Dolar
 • Geri Dönüş Oranı: %0
 • Levershare Kurulduğunda Hesabınıza Yatırılacak Tutar: 0 Dolar
 • Ne Kazanacaksınız: Her 500 Dolar İçin 0 Dolar

 • Not: Levershare'i beğendiğiniz, fikre inandığınız, bize güvendiğiniz yada başka herhangi bir nedenle bizi maddi olarak desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Yaptığınız küçümsenecek bir destek değil, devasa bir iyiliğin olmazsa olmaz yapı taşıdır. Dilerseniz yatırım seçeneklerini de değerlendirip, şimdiden Levershare küresel sinerjisinin daha aktif bir katılımcısı olabilirsiniz. 

Yunus Emre

reward item
reward item
$5
per month
Dünyanın zenginlikleri hepimize yetecek kadar fazla. Oysa biz bölüşmeyi beceremediğimiz, bölündüğümüz için yavaş yavaş yok oluyoruz. Birlikte büyük bir güç olmanın vakti geldi...

 • Yatırım Tutarı: 5 Dolar
 • Geri Dönüş Oranı: %20
 • Levershare Kurulduğunda Hesabınıza Yatırılacak Tutar: 6 Dolar
 • Ne Kazanacaksınız: Her 5 Dolar İçin 1 Dolar

 • Not: 5 Dolarla yatırım bizim sloganımız ve çıkış noktamızdır. Birkaç insandan yüksek miktarda para toplamayı değil çok sayıda insandan onları zorlamayacak tutarda katılım sağlamayı hedefliyoruz. 

Tesla

reward item
reward item
$10
per month
İnsanoğlu önce kendisi için çalışıyordu, sonra köleleştirildi daha sonra kölelik kalktı... Sonra toprağını terk edip şehre indi, işçi oldu!! Şimdilerde işçi de olamıyor, çünkü birçok şeyi makineler yapmaya başladı. Geri de dönemez, köle de olamaz. Kendimiz için adım atmanın vakti geldi...
 • Yatırım Tutarı: 10 Dolar
 • Geri Dönüş Oranı: %25
 • Levershare Kurulduğunda Hesabınıza Yatırılacak Tutar: 12,5 Dolar
 • Ne Kazanacaksınız: Her 10 Dolar İçin 2,5 Dolar

 • Not: Levershare'in üzerine kurulu olduğu en temel değer adalettir. Bu nedenle yatırım tutarı arttıkça getiri tutarı da artacak şekilde düzenlenmiştir. 

0

patrons

$0

per month

About Levershare

Gelir eşitsizliği nedir? Gelir eşitsizliği: Yoksulluktur, paranın yetmemesidir, açlıktır, ilaç alamamak, ay sonunu getirememek, dolmuş parası bulamamak, kalacak yerinin olmaması ve daha birçok şeydir.  Bazıları için ise haberlerde maddi zorluklar çeken insanları gördüğünde, içinin parçalanması ve “keşke elimden bir şey gelebilse” demektir. Ve nihayet bazıları için ise “ver ver nereye kadar, artık şu insanlar için bir şey yapsınlar” demektir. Kısacası gelir eşitsizliği kapsama alanı en geniş sosyal sorundur. Ama şimdiye kadar kayda değer bir çözüm yolunun bulunamadığını görüyoruz.

Levershare'i, dünyayı dönüştürme inisiyatifi olarak betimliyoruz. Çünkü toplam dünya nüfusu olan 7 milyar 700 milyon insandan yaklaşık 6 milyar 500 milyonunu doğrudan ilgilendiren bu sorunun çözümü noktasında küçücük bir katkının bile devasa sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz. Kaldı ki Levershare'in bu noktada sunacağı katkı azımsanacak gibi değildir. 

Levershare, temel olarak küresel düzeyde gelir eşitsizlikleri ile mücadele etmeyi amaçlamaktadır. Bunu yapma şekli ise diğer yöntemlerden farklıdır. Çünkü Levershare; sahaya iner, oyunu kuralına göre oynar, dinamik, aktif, rekabetçi ve profesyoneldir. Gelir eşitsizlikleri ile mücadele için küresel ekonomik sistemin gerçeklerini dikkate alan, modern ve özgün girişimler tasarladık ve uygulamaya başladık. 

Tüm insanların menfaatine olacak şekilde dünyayı dönüştürme misyonu ile yola çıkan Levershare, oldukça dar gelirli kişiler için bile hem birikim hem de yatırım imkanı sunmaktadır. Levershare, temel yaşam gereksinimlerinden bile yoksun olan dar gelirli insanların, geleceğe umutla bakmasını sağlayacak eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca tasarruflarını yatırıma dönüştürmek isteyen yüksek ve orta gelir grubundaki kişilerin güven içerisinde kazanç elde etmesini sağlayacak, alışılmışın dışında bir girişimi hayata geçirmektedir. Geleneksel para kazanma yöntemlerinden çok farklı bir modele sahip olan Levershare’i tanıdıkça vaad ettiği gibi küresel düzeyde gelir eşitsilizlikleri ile mücadelede ve dünyayı dönüştürme gibi oldukça iddialı bir misyonu gerçekleştirmede ne kadar etkili olabileceğine tanıklık etmiş olacaksınız.

Levershare’in kazanç sağlamada uygulayacağı yöntemleri iki ana başlık altında toplamak mümkündür: yatırım ve ekstra değerli faaliyetler. Yatırım yöntemi yüksek kazanç sağlamaya yönelik proaktif bir yatırım Levershare faaliyetidir. Ekstra değerli faaliyetler ise Levershare tarafından ilk defa uygulamaya konulacak ve tüm paydaşlara eşsiz fırsatlar sunacak girişimlerdir. Sözü edilen yöntemler uygulama aşamasından itibaren yasal denetime tabi olacağı gibi şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine göre katılımcıların sürekli gözetimine açık olacaktır. Sizi tüm insanlığın menfaatine olacak şekilde dünyayı dönüştürmeye çağırıyoruz. 

Recent posts by Levershare

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits