Liberty420

is creating Свобода за конопа

44

patrons

$221

per month
Liberty 420 е кауза, посветена на опазването на живота и безопасността на хората, които употребяват психоактивни вещества (наркотици) в България. 

- Движение, което защитава идеята за легални наркотици и свободен избор дали да взимаш нещо, какво, кога, как. Ти си свободен човек и носиш отговорност за себе си! Ти решаваш!

- Общност, която се опитва да предпази максимум хора от арест, затвор, болница, психиатрия, ковчег. Посвещаваме всичкото си свободно време за това да обясним на хората как най-добре да се предпазят от проблемите, свързани с употреба на вещества.
Правим го по-добре от държава, полиция, училище и неадекватни родители!

- Организираме разнообразни събития, посветени на конопената билка - наука, култура, бизнес, протест

Facebook страница: https://www.facebook.com/liberty420/
Tiers
Голямо ЕВАЛА!
$1 or more per month
Усещането, че се отличаваш от редовата напушалка и всъщност правиш нещо за свободата си :)

RESPECT!
$10 or more per month
  • Ексклузивен Q&A месечен live chat 
  • Възможност да съветвате и да влияете при взимането на решения за каузата
  • Ще взимаме вашия feedback много сериозно
Goals
44 of 100 patrons
Ще започнем да пускаме седмични видеа с полезна информация по различни теми като:
1) Сигурност и опазване на свободата ви по най-добрия начин - криптиране, пазаруване в DarkWeb, шпионски софтуер и т.н.
2) Безопасна употреба на наркотици - съвети как да избегнете вреда за тялото и ума си, когато употребявате психоактивни вещества (наркотици). 
3) Каузата за легализация в България

...и много други, в зависимост от желанието на хората, които ни спонсорират :)

1 of 1
Liberty 420 е кауза, посветена на опазването на живота и безопасността на хората, които употребяват психоактивни вещества (наркотици) в България. 

- Движение, което защитава идеята за легални наркотици и свободен избор дали да взимаш нещо, какво, кога, как. Ти си свободен човек и носиш отговорност за себе си! Ти решаваш!

- Общност, която се опитва да предпази максимум хора от арест, затвор, болница, психиатрия, ковчег. Посвещаваме всичкото си свободно време за това да обясним на хората как най-добре да се предпазят от проблемите, свързани с употреба на вещества.
Правим го по-добре от държава, полиция, училище и неадекватни родители!

- Организираме разнообразни събития, посветени на конопената билка - наука, култура, бизнес, протест

Facebook страница: https://www.facebook.com/liberty420/

Recent posts by Liberty420

Tiers
Голямо ЕВАЛА!
$1 or more per month
Усещането, че се отличаваш от редовата напушалка и всъщност правиш нещо за свободата си :)

RESPECT!
$10 or more per month
  • Ексклузивен Q&A месечен live chat 
  • Възможност да съветвате и да влияете при взимането на решения за каузата
  • Ще взимаме вашия feedback много сериозно