Lietuvos bažnyčios is creating Historical videos
0

patrons

$0
per month
Čia matysite Lietuvos bažnyčių vaizdus, išgirsite nepaprastas ir paslaptingas istorijas, sužinosite kokius sunkumus patyrė bažnyčių statytojai ir Lietuvos žmonės gyvenę tuo metu. 

Šiame kanale pateiktuose filmuose pasakojame ne apie pastatus, ne kokio nors miesto ar miestelio istorijas, bet įsigiliname į mūsų šalies žmonių tikėjimą, atskleidžiame tautos dvasinį pradą.

Mūsų tikslas - supažindinti Lietuvos žmones bei užsienio turistus su Lietuvos bažnyčių istorija, didinga ir daug menančia architektūra.

Dabar YouTube kanale galima matyti 60 bažnyčių istorijas.
Tiers
Draugiškas filmo rėmėjas
$10 or more per month

Filmo rėmėju gali būti fizinis asmuo. Toks rėmėjas bus išskirtinai pažymėtas:


 ☑️   Rėmėjo vardas ir pavardė bus paminėtas 4 (keturių) filmų pabaigoje.


Dėl detalesnės informacijos rašykite el. paštu: [email protected]


p.s. Pinigai gauti iš rėmėjo bus skirti kelionės išlaidoms ir filmo kūrimui.


Ačiū už jūsų paramą viešinant Lietuvą pasauliui.


Sidabrinis filmo rėmėjas
$100 or more per month

 

Sidabriniu filmo rėmėju gali būti fizinis arba juridinis asmuo. Toks rėmėjas bus išskirtinai pažymėtas:

 

 ☑️    Rėmėjo vardas ir pavardė arba verslo pavadinimas bus paminėtas filmo pradžioje. 

 ☑️   Rėmėjo vardas ir pavardė arba verslo pavadinimas bus paminėtas filmo pabaigoje.

 ☑️   Rėmėjas gaus specialų rėmėjo diplomą. 

Dėl detalesnės informacijos rašykite el. paštu: [email protected]

p.s. Pinigai gauti iš rėmėjo bus skirti kelionės išlaidoms ir filmo kūrimui.


Jeigu jūs būsite rėmėjas, kaip verslo atstovas - išrašysime PVM sąskaitą faktūrą.


Ačiū už jūsų paramą viešinant Lietuvą pasauliui.

Auksinis filmo rėmėjas
$200 or more per month

Auksiniu filmo rėmėju gali būti fizinis arba juridinis asmuo. Toks rėmėjas bus išskirtinai pažymėtas:


 ☑️  Rėmėjo vardas ir pavardė arba verslo pavadinimas bus paminėtas filmo pradžioje.

 ☑️   Rėmėjo vardas ir pavardė arba verslo pavadinimas bus paminėtas filmo pabaigoje.

 ☑️  Filmo rėmėjas gaus autorinę Viliaus Purono knygą  "Geležinė knyga"  su autoriaus parašu.

 ☑️   Rėmėjas gaus specialų rėmėjo diplomą. 


Dėl detalesnės informacijos rašykite el. paštu: [email protected]

p.s. Pinigai gauti iš rėmėjo bus skirti kelionės išlaidoms ir filmo kūrimui.

Jeigu jūs būsite rėmėjas, kaip verslo atstovas - išrašysime PVM sąskaitą faktūrą.


Ačiū už jūsų paramą viešinant Lietuvą pasauliui.


Goals
$0 of $200 per month
Esame jau nufilmavę 67 bažnyčias, paskelbėme YouTube kanale 60 bažnyčių video. Filmavimas vyksta kiekvieną sekmadienį.

Siekiame nufilmuoti visas Lietuvos bažnyčias - tai bus per 760 istorijų. 

Mūsų tikslas - supažindinti Lietuvos žmones bei užsienio turistus su Lietuvos bažnyčių istorija, didinga ir daug menančia architektūra.

Kviečiame prisidėti prie projekto tikrus Lietuvos patriotus ir jums padovanosime ypatingą knygą.

Šią unikalią, geležinę knygą KOVOJANTIEMS GARBĖ galima įsigyti tik iš autoriaus Viliaus PURONO rankų arba tapus vieno "Lietuvos bažnyčios" filmo rėmėju.

Nuoširdus ačiū už paramą:
Gražinai Dobilaitei
Gediminui Tamošaičiui


1 of 1
Čia matysite Lietuvos bažnyčių vaizdus, išgirsite nepaprastas ir paslaptingas istorijas, sužinosite kokius sunkumus patyrė bažnyčių statytojai ir Lietuvos žmonės gyvenę tuo metu. 

Šiame kanale pateiktuose filmuose pasakojame ne apie pastatus, ne kokio nors miesto ar miestelio istorijas, bet įsigiliname į mūsų šalies žmonių tikėjimą, atskleidžiame tautos dvasinį pradą.

Mūsų tikslas - supažindinti Lietuvos žmones bei užsienio turistus su Lietuvos bažnyčių istorija, didinga ir daug menančia architektūra.

Dabar YouTube kanale galima matyti 60 bažnyčių istorijas.

Recent posts by Lietuvos bažnyčios

Tiers
Draugiškas filmo rėmėjas
$10 or more per month

Filmo rėmėju gali būti fizinis asmuo. Toks rėmėjas bus išskirtinai pažymėtas:


 ☑️   Rėmėjo vardas ir pavardė bus paminėtas 4 (keturių) filmų pabaigoje.


Dėl detalesnės informacijos rašykite el. paštu: [email protected]


p.s. Pinigai gauti iš rėmėjo bus skirti kelionės išlaidoms ir filmo kūrimui.


Ačiū už jūsų paramą viešinant Lietuvą pasauliui.


Sidabrinis filmo rėmėjas
$100 or more per month

 

Sidabriniu filmo rėmėju gali būti fizinis arba juridinis asmuo. Toks rėmėjas bus išskirtinai pažymėtas:

 

 ☑️    Rėmėjo vardas ir pavardė arba verslo pavadinimas bus paminėtas filmo pradžioje. 

 ☑️   Rėmėjo vardas ir pavardė arba verslo pavadinimas bus paminėtas filmo pabaigoje.

 ☑️   Rėmėjas gaus specialų rėmėjo diplomą. 

Dėl detalesnės informacijos rašykite el. paštu: [email protected]

p.s. Pinigai gauti iš rėmėjo bus skirti kelionės išlaidoms ir filmo kūrimui.


Jeigu jūs būsite rėmėjas, kaip verslo atstovas - išrašysime PVM sąskaitą faktūrą.


Ačiū už jūsų paramą viešinant Lietuvą pasauliui.

Auksinis filmo rėmėjas
$200 or more per month

Auksiniu filmo rėmėju gali būti fizinis arba juridinis asmuo. Toks rėmėjas bus išskirtinai pažymėtas:


 ☑️  Rėmėjo vardas ir pavardė arba verslo pavadinimas bus paminėtas filmo pradžioje.

 ☑️   Rėmėjo vardas ir pavardė arba verslo pavadinimas bus paminėtas filmo pabaigoje.

 ☑️  Filmo rėmėjas gaus autorinę Viliaus Purono knygą  "Geležinė knyga"  su autoriaus parašu.

 ☑️   Rėmėjas gaus specialų rėmėjo diplomą. 


Dėl detalesnės informacijos rašykite el. paštu: [email protected]

p.s. Pinigai gauti iš rėmėjo bus skirti kelionės išlaidoms ir filmo kūrimui.

Jeigu jūs būsite rėmėjas, kaip verslo atstovas - išrašysime PVM sąskaitą faktūrą.


Ačiū už jūsų paramą viešinant Lietuvą pasauliui.