Linda Lindenau Sailing

is creating videos on life and work of a woman circumnavigator

Select a membership level

Exclusive Patron

$3.50
per month
Your support helps me make informative, fun and easy-to-understand movies about boat handling, without ads. Thanks!

Ditt stöd hjälper mig att göra informativa, roliga och lättbegripliga filmer om båthantering, utan annonser. Tack!

 • Ad-free content
 • Patron-only updates

More exclusive Patron

$8.50
per month
Your support helps me make informative, fun and easy-to-understand movies about boat handling, without ads. Thanks!
 • Some videos are only available to you as a patron.
 • You also get to see a little more of me. Everything I do, does not go well. Here I let you in on my doubts and mistakes.
 • If you need encouragement, contact me!

Ditt stöd hjälper mig att göra informativa, roliga och lättbegripliga filmer om båthantering, utan annonser. Tack!
 • Några filmer är bara för dig!
 • Du får också se lite mer av mig. Allt blir inte bra som jag gör. Här bjuder jag på både tvivel och misstag.
 • Behöver du peppning, hör av dig direkt till mig!

 • Patron-only updates
 • Chat community
 • Exclusive Behind-the-scenes
 • Ad-free content

VIP, Very Interested Patron

$14
per month
Ditt stöd hjälper mig att göra informativa, roliga och lättbegripliga filmer om båthantering, utan annonser. Tack!
 • Några filmer är endast tillgängliga för dig som är patron.
 • Du får se lite mer av mig. Allt blir inte bra som jag gör. Här bjuder jag både på mina funderingar och mina misstag.
 • Behöver du peppning, hör av dig direkt till mig!
Your support helps me make informative, fun and easy-to-understand movies about boat handling, without ads. Thanks!
 • Some videos are only available to you as a patron.
 • You also get to see a little more of me. Everything I do does not go well. Here I let you in on both my thoughts and my mistakes.
 • If you need encouragement, contact me!
 • Ad-free content
 • Patron-only updates
 • Exclusive Behind-the-scenes

11

patrons

$72

per month

About

(Swedish below) As one of very few women, I have skippered a boat around the globe with paying crew. 250 women, and some men, have participated on different legs. Since 10 years, I run a sailing school for women in Sweden and elsewhere.

This channel is a possibility for me to reach out to you. I want to find new ways to pursue my commitment: to give women knowledge and inspiration to realize their sailing dreams, and life dreams. Women are not lacking skills or ability, we are lacking confidence, and rolemodels.

If you think my ambition is important, you can help me making these videos by becoming a Patron here. If you support me, you will get some extra for it, as you can see in the different tiers. 
My intention is to make around 2 videos a month.
I hope you will appreciate what I can give you!

Som en av mycket få kvinnor har jag skeppat en båt runt jorden, med betalande besättning. 250 kvinnor och några män har deltagit i olika sträckor. Sedan 10 år driver jag en seglarskola för kvinnor i Sverige och andra länder.
Denna kanal är en möjlighet för mig att nå ut till en större publik. Jag vill segla lite mindre, och istället lägga mer tid och kraft på mitt stora engagemang: att ge kvinnor kunskap och inspiration att genomföra sina drömmar om segling, och livet. Kvinnor saknar inte kunskap eller förmåga, vi saknar självförtroende och förebilder.
Om du tycker att min ambition är viktig, kan du hjälpa mig att göra dessa filmer genom att bli en Patron här. Om du stöttar mig, kommer du att få lite extra för det, som du kan se i de olika "Tiers".
Min avsikt är att göra 2-3 filmer per månad.
Jag hoppas du kommer att uppskatta det jag kan ge dig!
Goals
11 of 150 patrons
When I reach 150 patrons, I will buy a drone, and do more beautiful, and instructive videos is Sweden and elsewhere.
I wish I will never need to have ads, or other promos, and with your support I come closer to that goal.
1 of 3
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 8 exclusive posts
3
Writings
5
Videos
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 8 exclusive posts
3
Writings
5
Videos

Recent posts by Linda Lindenau Sailing

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits