Linda Lindenau Sailing

is creating videos to inspire and encourage women sailors

Select a membership level

Exclusive Patron

$4
per creation
Your support helps me make informative, fun and easy-to-understand videos about boat handling, without ads. Thanks!
 • Some videos are only available to you as a patron.
 • You also get to see a little more of me. Everything I do, does not go well. Here I let you in on my doubts and mistakes.
 • If you need encouragement, contact me!

Ditt stöd hjälper mig att göra informativa, roliga och lättbegripliga filmer om båthantering, utan annonser. Tack!
 • Några filmer är bara för dig!
 • Du får också se lite mer av mig. Allt blir inte bra som jag gör. Här bjuder jag på både tvivel och misstag.
 • Behöver du peppning, hör av dig direkt till mig!
 • Ad-free content
 • Patron-only updates
 • Exclusive Behind-the-scenes

More exclusive Patron

$9.50
per creation
Your support helps me make informative, fun and easy-to-understand videos about boat handling, without ads. Thanks!
 • Some videos are only available to you as a patron.
 • You also get to see a little more of me. Everything I do, does not go well. Here I let you in on my doubts and mistakes.
 • If you need encouragement, contact me!

Ditt stöd hjälper mig att göra informativa, roliga och lättbegripliga filmer om båthantering, utan annonser. Tack!
 • Några filmer är bara för dig!
 • Du får också se lite mer av mig. Allt blir inte bra som jag gör. Här bjuder jag på både tvivel och misstag.
 • Behöver du peppning, hör av dig direkt till mig!

 • Patron-only updates
 • Exclusive Behind-the-scenes
 • Ad-free content

VIP, Very Interested Patron

$15.50
per creation
Ditt stöd hjälper mig att göra informativa, roliga och lättbegripliga filmer om båthantering, utan annonser. Tack!
 • Några filmer är endast tillgängliga för dig som är patron.
 • Du får se lite mer av mig. Allt blir inte bra som jag gör. Här bjuder jag både på mina funderingar och mina misstag.
 • Behöver du peppning, hör av dig direkt till mig!
Your support helps me make informative, fun and easy-to-understand videos about boat handling, without ads. Thanks!
 • Some videos are only available to you as a patron.
 • You also get to see a little more of me. Everything I do does not go well. Here I let you in on both my thoughts and my mistakes.
 • If you need encouragement, contact me!
 • Ad-free content
 • Patron-only updates
 • Exclusive Behind-the-scenes

11

patrons

$61

per creation

About Linda Lindenau Sailing

(Swedish below)
As one of very few women, I have skippered a boat around the globe with paying crew. 250 women, and some men, have participated on different legs. Since 10 years, I run a sailing school for women in Sweden and elsewhere.

Sailing is not rocket science. You can look at the sails, and the ropes, pull and think, and understand how it fits together and how it works. Women are not lacking skills or ability, we are lacking confidence, and rolemodels. So follow me here, I will tell you all I know, and you will meet other seafaring women.

My school in Sweden is called "Woman, take the rudder". But most of my subscribers are men. We are not that different inside, after all. And I wish everybody welcome.

If you want to help me making these videos, consider becoming a Patron here. You will get some extra material, and I will be happy to give personal coaching to you. You'll find link in the banner on top of the page.


Som en av mycket få kvinnor har jag skeppat en båt runt jorden. 250 kvinnor och några män har deltagit i olika sträckor. Sedan 10 år undervisar jag kvinnor i segling, i Sverige och andra länder.

Segling är inte svårt. Du kan titta på seglen, och linorna, dra och fundera, och förstå hur de hänger ihop och hur seglingen går till. Kvinnor saknar inte kunskap eller förmåga, vi saknar självförtroende och förebilder. Så följ mig här, jag ska lära dig allt jag kan, och du får träffa andra sjöfarande kvinnor.

Min seglarskola heter "Ta rodret, kvinna". Men de flesta av mina prenumeranter än män. Vi är inte så olika inuti, vi människor. Jag önskar alla välkomna.

Om du vill stötta mitt filmskapande, kanske du vill bli en Patron här. Du får lite extra material, och jag ser fram emot att ge dig personlig coaching mm. Du hittar en länk i sidhuvudet ovan.
Goals
11 of 150 patrons
When I reach 150 patrons, I will buy a drone, and do more beautiful, and instructive videos is Sweden and elsewhere.
I wish I will never need to have ads, or other promos, and with your support I come closer to that goal.
1 of 3
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 23 exclusive posts
5
Writings
18
Videos
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 23 exclusive posts
5
Writings
18
Videos

Recent posts by Linda Lindenau Sailing

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits