Lithuanian Design Forum

is creating Lithuanian design promotion

0

patrons

$0

per month
Lietuvos dizaino forumas - šalies dizainą ir verslą vienijanti asociacija, įkurta 2006 m.

Tai yra vienintelė nuolatinį biurą ir personalą turinti aktyviai ir nuosekliai veikianti dizaino asociacija šalyje. Atstovaujame ne tik savo narių interesus, bendradarbiaujame su žymiai daugiau šalies dizaino ekosistemos dalyvių: aukštosiomis mokyklomis, ministerijomis, ambasadomis, kultūros institutais, verslo ir mokslo paramos institucijomis, užsienio dizaino organizacijomis. Vis dažniau į mus kreipiasi valstybinės institucijos rengiant strateginius dokumentus, todėl aktyviai dalyvaujame dizaino politikos formavimo procesuose.

Siekiame supažindinti plačiąją visuomenę su gero dizaino pavyzdžiais ne tik sostinėje, bet ir regionuose. Bendradarbiaudami su užsienio partneriais keliame savo kompetenciją ir pristatome užsienio šalių pasiekimus. Dauguma renginių yra nemokami ir prieinami įvairaus amžiaus bei socialinėms grupėms.

Aktyviai reprezentuojame Lietuvos kūrybinį potencialą ir skatiname atvykstamąjį turizmą parodų DESIGN LITHUANIA metu. Nuo 2016 m. Lietuvos dizaino forumas yra aktyvus Europos dizaino biuro (BEDA) narys, dalyvaujantis valdybos veikloje ir svarbiausiuose Europos dizaino renginiuose. Taip pat, esame tarptautinio projekto WORTH ambasadoriai Lietuvoje.

Asociacijos tikslai:

1. Organizuoti aukštos kokybinės vertės projektus
2. Sudaryti optimalias sąlygas šalies dizainerių reprezentacijai Lietuvoje ir užsienyje
3. Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą su kitomis užsienio organizacijomis
4. Užtikrinti dizainerių bendruomenės tinklaveiką
5. Teikti informaciją apie dizaino sektorių suinteresuotoms organizacijoms
6. Vykdyti šalies dizaino sektoriaus kūrybinės veiklos rezultatų monitoringą ir aktyvų viešinimą
7. Padėti jauniesiems dizaineriams įsitvirtinti rinkoje
8. Populiarinti dizaino srities studijas


Numatytos asociacijos veiklos 2019-2020 m.:

 • festivalis DIZAINO SAVAITĖ
 • Lietuvos dizaino prizas GERAS DIZAINAS
 • Parodos DESIGN LITHUANIA
 • Jungtinių lietuviško dizaino įmonių stendų organizavimas pagal LVPA priemonę NAUJOS GALIMYBĖS LT
 • kultūros tyrimai
 • tinklaveikos skatinimas
 • kitos veiklos
Lietuvos dizaino forumui dalinį finansavimą skiria Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Lietuvos dizaino forumas - šalies dizainą ir verslą vienijanti asociacija, įkurta 2006 m.

Tai yra vienintelė nuolatinį biurą ir personalą turinti aktyviai ir nuosekliai veikianti dizaino asociacija šalyje. Atstovaujame ne tik savo narių interesus, bendradarbiaujame su žymiai daugiau šalies dizaino ekosistemos dalyvių: aukštosiomis mokyklomis, ministerijomis, ambasadomis, kultūros institutais, verslo ir mokslo paramos institucijomis, užsienio dizaino organizacijomis. Vis dažniau į mus kreipiasi valstybinės institucijos rengiant strateginius dokumentus, todėl aktyviai dalyvaujame dizaino politikos formavimo procesuose.

Siekiame supažindinti plačiąją visuomenę su gero dizaino pavyzdžiais ne tik sostinėje, bet ir regionuose. Bendradarbiaudami su užsienio partneriais keliame savo kompetenciją ir pristatome užsienio šalių pasiekimus. Dauguma renginių yra nemokami ir prieinami įvairaus amžiaus bei socialinėms grupėms.

Aktyviai reprezentuojame Lietuvos kūrybinį potencialą ir skatiname atvykstamąjį turizmą parodų DESIGN LITHUANIA metu. Nuo 2016 m. Lietuvos dizaino forumas yra aktyvus Europos dizaino biuro (BEDA) narys, dalyvaujantis valdybos veikloje ir svarbiausiuose Europos dizaino renginiuose. Taip pat, esame tarptautinio projekto WORTH ambasadoriai Lietuvoje.

Asociacijos tikslai:

1. Organizuoti aukštos kokybinės vertės projektus
2. Sudaryti optimalias sąlygas šalies dizainerių reprezentacijai Lietuvoje ir užsienyje
3. Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą su kitomis užsienio organizacijomis
4. Užtikrinti dizainerių bendruomenės tinklaveiką
5. Teikti informaciją apie dizaino sektorių suinteresuotoms organizacijoms
6. Vykdyti šalies dizaino sektoriaus kūrybinės veiklos rezultatų monitoringą ir aktyvų viešinimą
7. Padėti jauniesiems dizaineriams įsitvirtinti rinkoje
8. Populiarinti dizaino srities studijas


Numatytos asociacijos veiklos 2019-2020 m.:

 • festivalis DIZAINO SAVAITĖ
 • Lietuvos dizaino prizas GERAS DIZAINAS
 • Parodos DESIGN LITHUANIA
 • Jungtinių lietuviško dizaino įmonių stendų organizavimas pagal LVPA priemonę NAUJOS GALIMYBĖS LT
 • kultūros tyrimai
 • tinklaveikos skatinimas
 • kitos veiklos
Lietuvos dizaino forumui dalinį finansavimą skiria Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Recent posts by Lithuanian Design Forum