Lourdy Dumerlus

is creating Videos on YouTube about Making Money Online
Select a membership level
My fav fans!
$20
per month

Mèsi paske ou ede'm fè travay sa!

My Biggest Fans!
$50
per month

Si'w ta renmen pale nan telefòn ak mwen!

My Official Patrons!
$100
per month

Wap ka mande'm sa'w vle pandan yon mwa!

0

patrons

$0

per month

About Lourdy Dumerlus

Mwen se Lourdy Dumerlus, mwen se yon ekspè nan zafè biznis sou entènèt. Mwen se yon komèsan sou Amazon, mwen gen biznis Dropshipping ak Affiliate Marketing tou. Sa pa gen trò lontan depi mwen louvri channel YouTube mwen an nan objektif pou mwen aprann moun fè lajan sou entènèt tou. 

Mwen vle pataje yon pasyon, yon ekpseryans, yon mòd de vi. Si'w renmen travay map fè a, tanpri patrone channel mwen an. Bay piti pa di chich, ou ka bay nenpòt sa'w genyen $10, $20, $50, $1,000, $10,000, mèsi davans!
Goals
$0 of $1,000 per month
Si mwen rantre $1000 / mwa mwen promèt map poste yon videyo sou YouTube chak jou!
1 of 1

Recent posts by Lourdy Dumerlus