Lymy Helsinki

is creating a communal space for gatherings

Select a membership level

Newsletter

reward item
$2
per month
You will receive a newsletter in English once a month that details the upcoming program, events and other developments in Lymy as well as sometimes reflections upon life and radical politics!

Saat vähintään kerran kuussa uutiskirjeen (englanniksi), jossa käydään läpi Lymyn tulevaa ohjelmaa sekä toisinaan pohditaan elämää ja radikaalia politiikkaa!

Ilmaista kahvia - Free coffee

reward item
$4
per month
Saat ilmaisen kupin herkullista kahvia (kokeile espressokonettamme!)  Lymyn vähintään kerran kuussa pidettävistä kahvilatapahtumista!  


Saat myös uutiskirjeemme. 


---


You will receive a free cup of delicious coffee (why not get one from our espresso machine?) at Lymy café events held at least once a month!

You will also receive our newsletter.

Tukijäsen - Support member

reward item
$6
per month
Tukijäsenenä varmistat parhaiten Lymyn jatkuvuuden ja tuet tärkeää epäkaupallista yhteisöllistä projektia! Saat ilmaisen kahvikupin Lymyn kahviloissa, uutiskirjeen ja lisäksi, halutessasi, nimesi mainitaan Lymyn kuukausittaisissa Patreon-somepäivityksissä.

---


As a support member you will best assure Lymy's continuity and support this important non-commercial community project! You will receive a free coffee cup at Lymy's cafés, out newsletter and, if you so wish, your name will be mentioned in Lymy's monthly Patreon updates.

13

patrons

$46

per month

About

Lymy on yhteisöllinen ja epäkaupallinen tila Helsingissä, jossa järjestetään kokouksia, kokoontumisia, illanviettoja, työpajoja, luentoja ja brunsseja. 

Lymy is a communal and noncommercial space in Helsinki for meetings, gatherings, workshops, lectures and brunches.


MIKSI ALKAISIN TUKIJAKSI?

Lymy tarjoaa erilaisille ryhmille ja yksilöille tilan, jossa kokoontua, laittaa ruokaa, järjestää tilaisuuksia ja työstää yhdessä politiikkaa. Lymyn kaltaisia keskeisellä paikalla sijaitsevia tiloja tarvitaan kipeästi, jotta ihmiset voivat löytää toisensa ja yhdistää voimansa.

Tukijana tulet osaksi Lymyn yhteisöä, mahdollistat tilan jatkuvuuden ja pysyt perillä Helsingin yhteiskunnallisten liikkeiden tapahtumista.

MIHIN RAHAA TARVITAAN?

Tukesi on tärkeää, jotta tilaa ylläpitävä kollektiivi voi maksaa tilasta vuokraa, pitää tilan siistinä ja kunnossa sekä järjestää luentoja ja muita yleisölle avoimia tilaisuuksia. Tilan ylläpitäminen vaatii rahaa, ja jo pienellä summalla voimme tehdä sen entistä paremmin.

Kiitos, että tuet yhteisöllistä ja vapaata kulttuuria!


ENGLISH:

WHY BECOME A SUPPORTER?

Lymy offers a variety of groups and individuals a place to gather, cook, organize events and work together on politics. Places like Lymy are needed to help people find one another and combine their strength.

As a supporter, you will become a part of the Lymy community, enable the continuity of the space and stay informed about events in Helsinki's social movements.

WHAT IS THE MONEY NEEDED FOR?

Your support is important so that the collective that maintains space can pay rent, keep the space neat  and arrange lectures and other open events for the public. Holding on to the space requires money, and with a small amount, we can do it better.

Thank you for supporting communal and free culture!Goals
13 of 50 patrons
Kun Patreon-yhteisömme koko on 50 kuukausitukijaa, järjestämme Lymyssä tilaisuuden jossa käsittelemme omien kokemustemme pohjalta yhteisön teemaa radikaalissa politiikassa. Miten yhteisöt voivat kasvattaa voimaansa ja saavuttaa voittoja politiikassa ja henkilökohtaisessa elämässä? Entä miten yhteisö hallitsee kriisejä, joissa se on vaarassa purkautua?

---

When our community of supporters reaches 50 monthly patrons, we will organise an event at Lymy where we discuss the role of community in radical politics based on our own experiences. How can communities grow their strength and gain ground in the spheres of politics and the personal? And how can a community manage crises that threaten to unravel it? 
1 of 1

Become a patron to

3
Unlock 3 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message

Recent posts by Lymy Helsinki

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits