Rumlik

is creating Video, Photography, Web portal and video reviews

0

patrons

$0

per month
Tiers
Coffee & Snack
$5 per month
Imagine inviting me to a coffee and a snack once a month. It's a small thing for you, but for me it's a great basic support.
----
Představ si, že mě jednou měsíčně pozveš na kafíčko a zákusek. Pro tebe to je maličkost, ale pro mě je to skvělá základní podpora.
Buy me lunch | Kup mi oběd
$10 per month
Imagine inviting me to lunch once a month. It's great of you, I have one small worry less.
-------
Představ si, že mě jednou měsíčně pozveš na oběd. Je to od tebe skvělé, mám o jednu drobnou starost méně.
Leave one bill to me | Jeden účet na mě
$25 per month
Imagine that you pay a small bill, from my daily life, for me once a month. Thank you, this money will definitely come in handy and help a lot.
---
Představ si, že za mě jednou měsíčně zaplatíš nějaký drobný účet z mého běžného života. Děkuji, tyhle peníze se jistě budou hodit a hodně pomůžou.
I cover your back | Kryju ti záda
$50 per month
Everyone needs friends who are 100% reliable. These will always cover your back without the slightest hesitation.
----------
Každý potřebuje prátele na které je 100% spolehnutí. Tito ti vždy budou krýt záda, bez sebemenšího zaváhání.
No stress | Žádný stres
$100 per month
Hey! Keep calm and stop worrying so much.
-------
Hej! Buď v klidu a přestaň se tolik strachovat.
Leave that to me | Nech to na mě
$250 per month
I'll take some of your expenses for you this month. Do not worry.
-----
Vezmu za tebe tenhle měsíc část tvých nákladů. Buď bez obav.
This month goes to me
$500 per month
I'll pay you most of your expenses this month. Be calm and do what you can.
-------
Tenhle měsíc jde na mě
Teto měsíc ti zaplatím většinu tvých nákladů. Bud v klidu a dělej co umíš.
I'm a millionaire! | Jsem milionář!
$1,000 per month
Just be yourself.
---
Prostě buď sám sebou.

Posts

Tiers
Coffee & Snack
$5 per month
Imagine inviting me to a coffee and a snack once a month. It's a small thing for you, but for me it's a great basic support.
----
Představ si, že mě jednou měsíčně pozveš na kafíčko a zákusek. Pro tebe to je maličkost, ale pro mě je to skvělá základní podpora.
Buy me lunch | Kup mi oběd
$10 per month
Imagine inviting me to lunch once a month. It's great of you, I have one small worry less.
-------
Představ si, že mě jednou měsíčně pozveš na oběd. Je to od tebe skvělé, mám o jednu drobnou starost méně.
Leave one bill to me | Jeden účet na mě
$25 per month
Imagine that you pay a small bill, from my daily life, for me once a month. Thank you, this money will definitely come in handy and help a lot.
---
Představ si, že za mě jednou měsíčně zaplatíš nějaký drobný účet z mého běžného života. Děkuji, tyhle peníze se jistě budou hodit a hodně pomůžou.
I cover your back | Kryju ti záda
$50 per month
Everyone needs friends who are 100% reliable. These will always cover your back without the slightest hesitation.
----------
Každý potřebuje prátele na které je 100% spolehnutí. Tito ti vždy budou krýt záda, bez sebemenšího zaváhání.
No stress | Žádný stres
$100 per month
Hey! Keep calm and stop worrying so much.
-------
Hej! Buď v klidu a přestaň se tolik strachovat.
Leave that to me | Nech to na mě
$250 per month
I'll take some of your expenses for you this month. Do not worry.
-----
Vezmu za tebe tenhle měsíc část tvých nákladů. Buď bez obav.
This month goes to me
$500 per month
I'll pay you most of your expenses this month. Be calm and do what you can.
-------
Tenhle měsíc jde na mě
Teto měsíc ti zaplatím většinu tvých nákladů. Bud v klidu a dělej co umíš.
I'm a millionaire! | Jsem milionář!
$1,000 per month
Just be yourself.
---
Prostě buď sám sebou.