Thomo Manno kultūros centras

is creating cultural events

Select a membership level

Draugai ir giminaičiai

$6.50
per month
Pora puodelių kavos - sau ir draugui. Nidoje sutikti draugai renkasi Nidos forumo grupėje FB!
  • Kvietimas į uždarą FB grupę / Invitation to Private FB Group

Rėmėjai

$13
per month
Bilietas į kiną ar koncertą. VISI puikūs Thomo Manno festivalio koncertai - su specialiu Rėmėjų bilietu!
  • Kvietimas į uždarą FB grupę / Invitation to Private FB Group
  • Specialus Rėmėjų bilietas į Thomo Manno festivalį

Globėjai

$127
per month
Tikras dosnumas! Už tokį galima atsidėkoti tik asmeniškai skiriamu laiku ir dėmesiu.
  • Kvietimas į uždarą FB grupę / Invitation to Private FB Group
  • Specialus Rėmėjų bilietas į Thomo Manno festivalį
  • Kvietimas į Globėjų vakarienę Thomo Manno festivalio metu Nidoje

2

patrons

$15

per month

About Thomo Manno kultūros centras

Viešoji įstaiga Thomo Manno kultūros centras įkurta 1995 metais siekiant inicijuoti kultūrinį  bendradarbiavimą tarp Baltijos regiono šalių, diskutuoti Lietuvos visuomenei aktualiais klausimais. Centro kūrėjai – Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Neringos savivaldybė ir Klaipėdos universitetas.
Thomo Manno kultūros centras įkurtas siekant ne tik analizuoti rašytojo Thomo Manno ir jo šeimos narių kūrybinį palikimą ir rūpintis šio palikimo populiarinimu, bet ir skleisti humanistines idėjas Lietuvoje ir visame Baltijos regione, skatinti ir stiprinti Baltijos šalių kultūrinius ir kūrybinius kontaktus. Įvairiapusiška Thomo Manno kultūros centro veikla – europinio mąstymo ženklas, nes Thomo Manno kūrybinio palikimo puoselėjimas Lietuvoje reiškia bendraeuropietiškų tradicijų svarbos pripažinimą Lietuvoje, atsakomybės prisiėmimą už Europos kultūrinį palikimą.
Svarbiausi Centro organizuojami vieši renginiai - kasmetinis Thomo Manno festivalis liepos mėnesį ir Nidos forumas rugsėjį. Taip pat, bendradarbiaudamas su kitomis mokslo ir kultūros įstaigomis, Centras padeda rengti mokslines konferencijas, parodas, koncertus.

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits