Marginalia.bg

is creating human rights journalism

Select a membership level

Дарител

$3
per month

Вашето дарение ще ни подпомогне с ежедневните разходи свързани с работата на екипа на Маргиналия

Онлайн поддръжник

$5
per month

Вашето дарение ще ни подпомогне с разходите по поддръжка на нашата страница marginalia.bg

Активист

$10
per month

Вие активно участвате в развитието на правозащитната журналистика. Ще получите и благодарствен подарък - тениска на  Маргиналия.

7

patrons

$32

per month

About Marginalia.bg

Marginalia e сайт за новини, коментари, анализи, интервюта, дискусии и репортажи, свързани с правата на човека. Стартира без външно финансиране.

Become a patron to

Listen anywhere
Connect via private message

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits