Marginalia.bg

Marginalia.bg

creating human rights journalism

Marginalia.bg

Select a membership level

Дарител

$3
/ month

Вашето дарение ще ни подпомогне с ежедневните разходи свързани с работата на екипа на Маргиналия

Онлайн поддръжник

$5
/ month

Вашето дарение ще ни подпомогне с разходите по поддръжка на нашата страница marginalia.bg

Most popular

Активист

$10
/ month

Вие активно участвате в развитието на правозащитната журналистика. Ще получите и благодарствен подарък - тениска на  Маргиналия.

7

patrons

$44

per month

About Marginalia.bg

Become a patron to

Listen anywhere
Connect via private message