Medyascope

is creating video-based journalism, live broadcasting, podcasts

1,012

patrons

$7,991

per month

About Medyascope

Türkiye’nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Geleneksel medya bu ihtiyacı karşılayamıyor, hatta karşılamak istediği bile kuşkulu. Buna karşılık sosyal medya, haber ve yorumun sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir şekilde akışı için geniş imkanlar sunuyor.
Medyascope.tv, başta gazeteciler olmak üzere, Periscope, Youtube, Facebook ve sosyal medyanın sunduğu diğer imkanları kullanan, kullanmak isteyenler için ortak bir mecra olmayı hedefliyor.

Bu hedef ışığında 20 Ağustos 2015'te yola koyulduk ve epey bir mesafe katettik.

Sizlerden gelecek katkılarla, video ağırlıklı, sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu haber/yorum platformumuzu daha da geliştirip etkili hale getirebiliriz.

*****

Turkey needs a free, independent and pluralistic media environment. Conventional media is unable to meet this demand, and it’s doubtful whether it even wants to. Social media however offers broad opportunities for news and commentary to be transmitted within an unrestricted, civilian and pluralistic setting. Medyascope.tv aims to become a common platform not only for journalists but for everyone using online channels such as Facebook, Youtube and Periscope. With this goal in mind, we have come a long way since 20 August 2015.
With your support and contribution, we can improve our video-based independent news platform and make it more powerful.
Goals
$7,991.10 of $10,000 per month
Sizlerden gelecek katkılarla teknik altyapımızı geliştirmek, yayınlarımızı çoğaltmayı hedefliyoruz.
Sizlerden gelecek desteklerle yayınlarımızı nicelik ve nitelik açısından artırmak ve daha geniş kesimlere ulaştırmak istiyoruz. 
1 of 1

Become a patron to

125
Unlock 125 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message

Recent posts by Medyascope

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits