መዝሙር ተዋሕዶ

is creating መዝሙር ናይ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ

Select a membership level

Official Patron

$1
per month
  • General Support

Official Patron

$3
per month
  • General Support

Official Patron

$7
per month
  • General Support

11

patrons

$22

per month

About መዝሙር ተዋሕዶ

ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን። መጀመርታ ልዑል እግዚአብሔር ናብዛ ሰዓት እዚኣ ዘብጽሓና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ውዳሴን ንዕኡ ይኹ።
እዛ ዘሎኹማ page ናይ መዝሙር ተዋሕዶ app ናይ መተሓጋገዚ ኢላ ዝተሰርሐት ኢያ። መዝሙር ተዋሕዶ ነቶም ዘይፈልጥዎ፣ ናይ መዝሙር ተዋሕዶ ብትግርኛን አማረኛ ኣጠቃሊላ ትርከብ ኮይና፣ እቲ ትህቦ ኣገልግሎት ግን ብነጻ ኢዩ። ግን ዋላ ነጻ ተገበርናዮ ናይታ app መከናኸኒ፣ መስርሒ፣ ኮምኡ ውን ኩሉ ወጻኢታት ዘድልያ ባዕልና ኢና ንሽፍኖ። ክሳብ ሕጂ ውን በዘይ ጸገም ንኸይድ ኔርና፣ ሕጂ ግን ምስቲ ብዝሒ ተጠቀምቲ እቲ ወጻኢታት ካብ ዓቅምና ወጻኢ ስለ ዝኸይድ ዘሎ፣ ብዓቅምኹም ክትሕግዙና ብትሕትና ንሓትት።

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits