Mises-Institutet i Sverige

is creating liberty

Select a membership level

Frihetskämpe

reward item
reward item
$10
per month
  • Du hjälper oss sprida frihetens budskap till en svensktalande publik.

Folkunge

Limited (81 remaining)
reward item
reward item
$20
per month
  • Du tillhör svensk frihetssträvans hundare. 

Dacke

Limited (0 remaining)
reward item
reward item
$100
per month
  • Det kan bara finnas en Dacke. Du är ensam om ditt bidrag till frihetskampen.

53

patrons

About Mises-Institutet i Sverige

Ludwig von Mises-Institutet är Sveriges frihetligaste tankesmedja. Vi strävar efter att sprida frihetens budskap till en svensktalande publik. Vi gör det dels genom att upplysa om österrikisk ekonomi, en vetenskap som beskriver hur människor agerar, hur välstånd skapas och hur staten förstör det. Dels genom att upplysa om libertariansk moralfilosofi, vilken säger att det är fel att utöva oprovocerat våld mot andra människor, även om man råkar vara staten.

Vi arbetar sedan 2010 med att publicera eget och översatt material för läsning på mises.se och lyssning på mises ljud, anordna Sveriges största libertarianska konferens, Freedomfest, och misescirklar i ekonomi och filosofi, samt sända Radio Mises och Mises ljud.

Du kan följa oss på mises.se, facebook, twitter och soundcloud.

Vårt motto är ”Mot staten, för fred och frihet, egendom och rätten till ditt eget liv”. På skölden syns Ludwig von Mises och Hans-Hermann Hoppe som representerar institutets två ben, Misesiansk ekonomi och Hoppeansk samhällsteori.
Goals
50 - reached! patrons
Hjälp oss nå vårt kortsiktiga mål, 50 patrons!
1 of 1

Become a patron to

1
Unlock 1 exclusive post
Listen anywhere
Connect via private message

Recent posts by Mises-Institutet i Sverige

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits