MKay Khôi is creating Video
0

patrons

$0
per month
Tiers
Pledge $1 or more per month
0 patrons
Nếu bạn nào ùng hộ tớ 1$ trở lên, tớ sẽ tag tên người đó trên YOUTUBE và FACEBOOK, mỗi khi tớ có Video mới!
Goals
$0 of $200 per month
Hy vọng các bạn thích những gì tớ làm. GBU all ^_^
1 of 1

Recent posts by MKay Khôi

Tiers
Pledge $1 or more per month
0 patrons
Nếu bạn nào ùng hộ tớ 1$ trở lên, tớ sẽ tag tên người đó trên YOUTUBE và FACEBOOK, mỗi khi tớ có Video mới!