MOLITVENI DOM ISUSA HRISTA is creating MOLITVENI DOM - faith,salvation, prayers, motivation
0

patrons

$0
per month
MOLITVENI DOM ZORANA KOSTADINOVICA
Ne predstavlja ni jednu zvaničnu - crkvenu instituciju niti denominaciju.
Molitveni dom Zorana Kostadinovic-a je zapravo projekat koji sam ja lično pokrenuo Svetim Duhom nadahnut i vođen početkom 2017 godine. Početci su uvek teški kao što svi dobro znamo- tako da sam svoj rad- započeo upravo putem socijalnih mreža i youtube kanala.
Molitveni dom je zapravo u početku a i sada imao za cilj samo jedno- da se moli za druge.
Da u svemu tome, gde se narod oseća zapostavljeno ,odbačeno,bez nade- molitveni dom bude i mesto gde će se ljudi sličnih interesovanja,zalaganja-skupljati u cilju rasta u veri.

Svakome je naime potrebna vera- neko je želi nazvati nada-u bolje sutra. 
Slažemo se da u ovom slučaju nada - je naša ljudska percepcija vere koju polažemo za naše bolje sutra. Postoji Vera- u Reč Božiju i o toj veri- Biblijskoj veri ćemo govoriti u našim radio uključenjima- tu ćemo se potruditi da ne samo ja već i ćlanovi mog molitvenog tima, na pravi način približimo veru,ljudima , veru u živoga Boga koji je tu , koji je isti i juče i danas i doveka.

Za ljude koji me lično poznaju - znaju da se moj rad bazira isključivo na pomaganju ljudima, to je moja misija - koju planiram da širim i dalje... 

Ovde je započeta stranica- web sajt koji ima velikog potencijala da se izgradi u nešto sasvim perfektno- međutim treba nam pomoći da sve ovo održimo.
Web stranicu možete pogledati ovde :

http://zorankostadinovic.com/

Početak rada na youtube kanalu-
https://www.youtube.com/channel/UC-g4NKdjEXKhuUJNt...

Potrebne su nam dve osobe- koje bi nesmetano radile- na sajtu, i youtube kanalu - i koje bi naravno bile plaćene za njihov rad. 
Ja zaista sam nemogu da podržim puno toga , zato molim ljude dobre volje u imenu Hrista Isusa da svako shvati ozbiljnost situacije- i da pomogne koliko ko može .
 Mi moramo svi težiti ka duhovnom blagu na nebesima.- Dozvolite da se brinem o vašem duhovnom blagu na nebu dok ćete se vi brinuti za moje blago na zemlji. 
Apostol Pavle je jednom rekao - ako vam mi dajemo duhovno blago na zemlji- zar nemožemo očekivati zemaljsko blago od vas- vaš novac bi bio prevod, ko koliko može i ima da podari.

2 KORINĆANI 9:7

Svako od vas bi trebao dati ono što ste odlučili u svom srcu da date, ne nerado ili pod prisilom, jer Bog voli veselog davaoca.
Molim sve ljude dobre volje da se ujedine u ovom projektu koji je pred nama.
Veliku zahvalnost vam šalje Božiji sluga Zoran.
Goals
$0 of $2,000 per month
Kada dostignemo naš cilj od 2000$ na patronu, iskoristićemo isti za kupovinu neophodne opreme poput digitalne kamere - stalka- diktafona, profesionalnog osvetljenja i pripreme prostora video editing za serijale koje ćemo strimovati online.
Planirano je  zaposljenje još jedne osobe za odonse sa javnošću.
Pored toga ,planiramo kompletno renoviranje molitvenog doma gde ćemo održavati subotnja i nedeljna druženja i molitvene skupove. Pored toga planiramo zapošljenje - čuvara molitvenog doma, i osobe koja će se brinuti za kuhinju- tj pripremnja hrane za beskućnike na teritoriji opštine Bečej.
Naravno da bi smo održavali sve -unapred zahvaljujemo na bilo kojoj donaciji od srca.
1 of 1
MOLITVENI DOM ZORANA KOSTADINOVICA
Ne predstavlja ni jednu zvaničnu - crkvenu instituciju niti denominaciju.
Molitveni dom Zorana Kostadinovic-a je zapravo projekat koji sam ja lično pokrenuo Svetim Duhom nadahnut i vođen početkom 2017 godine. Početci su uvek teški kao što svi dobro znamo- tako da sam svoj rad- započeo upravo putem socijalnih mreža i youtube kanala.
Molitveni dom je zapravo u početku a i sada imao za cilj samo jedno- da se moli za druge.
Da u svemu tome, gde se narod oseća zapostavljeno ,odbačeno,bez nade- molitveni dom bude i mesto gde će se ljudi sličnih interesovanja,zalaganja-skupljati u cilju rasta u veri.

Svakome je naime potrebna vera- neko je želi nazvati nada-u bolje sutra. 
Slažemo se da u ovom slučaju nada - je naša ljudska percepcija vere koju polažemo za naše bolje sutra. Postoji Vera- u Reč Božiju i o toj veri- Biblijskoj veri ćemo govoriti u našim radio uključenjima- tu ćemo se potruditi da ne samo ja već i ćlanovi mog molitvenog tima, na pravi način približimo veru,ljudima , veru u živoga Boga koji je tu , koji je isti i juče i danas i doveka.

Za ljude koji me lično poznaju - znaju da se moj rad bazira isključivo na pomaganju ljudima, to je moja misija - koju planiram da širim i dalje... 

Ovde je započeta stranica- web sajt koji ima velikog potencijala da se izgradi u nešto sasvim perfektno- međutim treba nam pomoći da sve ovo održimo.
Web stranicu možete pogledati ovde :

http://zorankostadinovic.com/

Početak rada na youtube kanalu-
https://www.youtube.com/channel/UC-g4NKdjEXKhuUJNt...

Potrebne su nam dve osobe- koje bi nesmetano radile- na sajtu, i youtube kanalu - i koje bi naravno bile plaćene za njihov rad. 
Ja zaista sam nemogu da podržim puno toga , zato molim ljude dobre volje u imenu Hrista Isusa da svako shvati ozbiljnost situacije- i da pomogne koliko ko može .
 Mi moramo svi težiti ka duhovnom blagu na nebesima.- Dozvolite da se brinem o vašem duhovnom blagu na nebu dok ćete se vi brinuti za moje blago na zemlji. 
Apostol Pavle je jednom rekao - ako vam mi dajemo duhovno blago na zemlji- zar nemožemo očekivati zemaljsko blago od vas- vaš novac bi bio prevod, ko koliko može i ima da podari.

2 KORINĆANI 9:7

Svako od vas bi trebao dati ono što ste odlučili u svom srcu da date, ne nerado ili pod prisilom, jer Bog voli veselog davaoca.
Molim sve ljude dobre volje da se ujedine u ovom projektu koji je pred nama.
Veliku zahvalnost vam šalje Božiji sluga Zoran.

Recent posts by MOLITVENI DOM ISUSA HRISTA