Moro Miro

is creating Root'n'Roll / Коренуване

5

patrons

$46

per month
Tiers
Art Holder/Поддръжник на изкуството
€3 per month
Song Keeper/ Пазител на песните
€5 per month
Story Chaser/ Преследвач на истории
€10 per month
ArtFounder/Основоположник на изкуството
€20 per month
Mind Supporter/ Пазител на въображението
€50 per month
ArtGranter
€100 per month
Tiers
Art Holder/Поддръжник на изкуството
€3 per month
Song Keeper/ Пазител на песните
€5 per month
Story Chaser/ Преследвач на истории
€10 per month
ArtFounder/Основоположник на изкуството
€20 per month
Mind Supporter/ Пазител на въображението
€50 per month
ArtGranter
€100 per month

Posts