Munis

is creating the third film of his low budget trilogy
Select a membership level
Vienas doleris per mėnesį
$1
per month

• Autoriaus padėka

-----------------------------------

• Gratitude from author

Du doleriai per mėnesį
$2
per month

• Kas aukščiau

• Padėka filmo titruose
-----------------------------------
• All the above 

• Gratitude in the film credits 

Trys doleriai per mėnesį
$3
per month

• Kas aukščiau 

• Galimybė pirmiems pamatyti kuriamą video turinį susijusį su filmu (pamokos, vlogai, kadrai iš aikštelės)

-----------------------------------

• All the above  

• Ability to see first the video content related to the movie (workshops, vlogs, behind the scenes) 

12

patrons

$144

per month

About Munis


Sveiki. Čia renkami finansai (15 000 EUR) trečiąjam mažo biudžeto filmui, kuris užbaigs „Veisiejų trilogiją“, o kas ji yra? 2015 metais įkvėptas Robert Rodriguez knygos „Rebel Without a Crew“ sukūriau pirmąjį savo ilgametražį mažo biudžeto filmą „Problemų Tvarkytojas“, vėliau buvo daug abejonių ar daryti kažką naujo ar testinumą turinčią antrą dalį, taip 2018 metais pasirodė sudėtingo siužeto, kiek eksperimentinis filmas „Problemo“, o galiausiai nutariau sukurti trečią dalį ir taip užbaigti šią filmų seriją. „Veisiejų trilogija“ siejasi tematika, personažai, siužetu, bet pagrindinis sietinas dalykas yra tas, jog filmai fimuojami mano gimtąjame Veisiejų miestelyje ir yra labai mažo biudžeto. Pirmųjų dviejų dalių pagrindinis finansavimo šaltinis buvau aš pats, tačiau biudžetą trečiajai daliai norėčiau surinkti per Patreon sistemą ir iš YouTube gaunamų pajamų už peržiūras, taip pasižadėdamas, kad šis filmas bus kuriamas, tik internetiniai platformai ir jį užbaigus iš karto pasirodys YouTube kanale (nebent viena, atvira peržiūra išsinuomotoje kino salėje).


SURINKTA (6,71 %)
1005,83 EUR iš 15 000 EUR (atnaujinta 2019 lapkričio 4 d.)

Naujam filmui biudžetas renkamas ir skaičiuojamas nuo 2019 sausio 1 d. iš aukų:
a) per Patreon sistemą (dabar surinkta 574,02 EUR);
b) iš YouTube kanalo gaunamų pajamų už peržiūras (dabar surinkta 355,81 EUR);
c) iš pavienių rėmėjų ir aukų banko pavedimais (norėdami prisidėti susisiekite) (dabar surinkta 34 EUR);
d) iš parduotos filmų atributikos (dabar surinkta 0 EUR);
e) iš mano sąskaitos po centą už kiekvieną YouTube kanalo prenumeratorių pradedant skaičiuoti nuo 10 tūkst. (dabar surinkta 42 EUR).

FILMO SAMATA

Kameros ir šviesų departamentai: 3 500 EUR
Garso departamentas: 3 000 EUR
Apgyvendinimas ir maitinimas: 3 000 EUR
Garso ir vaizdo post-produckija: 2 000 EUR
Dailės, kostiumų ir grimo departamentai: 1 500 EUR
Gamybos išlaidos (kuras, kanceliarija ir t.t.): 1 000 EUR
Aktoriai: 1 000 EUR
Viso: 15 000 EUR

Nesurinkus pilnos sumos, proporcingais bus nuimami pinigai nuo kiekvieno departamento, taip spaudžiantis ir mažinant filmo kokybę ir pilną įgyvendinimą. Norint gauti savo pasirinkto rėmimo plano premija, reiktų remėjų išlikti bent 6 mėnesius.


Kitaip nei pirmuose filmuose, darant trečia filmą, bus filmuojami vlogai, kūrybinės dirbtuvės, kastingai, filmavimo aikštelės užkulisiai ir visi su filmo kūrimu susiję procesai, tad filmo eigoje bus dalinamasi patirtimi ir mokomąja medžiaga. Video medžiaga susijusi su šio filmo kūrimu bus talpinama YouTube kanale, tačiau Patreonai (kurie paaukos 3 dolerius ir daugiau) galės ją matyti trijomis dienomis anksčiau nei visi kiti. Tad jeigu įdomus filmo kūrimo pocesas nuo idėjos gvildenimo iki post-produkcijos, verta prenumeruoti kanalą ir tapti filmo rėmėju.


Tai trečia ir paskutinė „Veisiejų trilogijos“ dalis, užbaigianti dviejų mažo biudžeto filmų filmuotų Veisiejuose seriją. Daugiau detalių apie filmą, pavadinimą, idėją bus atskleidžiama eigoje, kuriant nuolatinius vlogus ir atskleidžiant daugybę detalių apie filmo kūrimo procesus. Filmo gamybos darbai numatomi 2020 vasarą, planuojama filmą galutinai užbaigti 2020 metų pabaigoje.


Hello. Here, I collect budget for the third low-budget movie that will end "Veisiejai Trilogy". In 2015, I made my first feature-length low-budget movie "Problem Solver". After that, I had a lot of doubts about doing something new or just second part of first movie and finally I made second low-budget film "Problemo". And finally I decided to create a third part to complete this series of films. I would like to raise a budget for the third part via Patreon and from YouTube revenue per view. Third film would only be made on an online platform and would immediately appear on the YouTube channel after post-production.
Goals
$144 of $200 per month
Turėdami 200 dolerių per mėnesį paramą, nuo šios dienos reikiamą trečio filmo biudžetą surinksime per 6 metus.
----------------------------------
With $200 per month support, we would collect the required budget for the third movie from now on within 6 years.
3 of 6

Recent posts by Munis