No Darkness

is creating ความฉลาดทางอารมณ์

0

patrons

$0

per month
สวัสดีครับ หากเข้ามาหน้านี้ก็คงรู้จักแชนแนล No Darkness อยู่บ้างแล้ว
.
ถ้าฉลาดทางอารมณ์ตั้งแต่เล็กๆ ชีวิตน่าจะมีแผลใจน้อยลงมากๆ
นำไปสู่ชีวิตที่ดี
.
ซึ่งผมก็ได้เป็นส่วนนึงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้หลายคนไปบ้างแล้ว
.
"มาช่วยกันมอบชีวิตที่ดีให้กับเด็กๆกันเถอะครับ"
Tiers
ขั้นที่ 1
$4 or more per month

ตอนนี้ยังคิดไม่ออกครับ ถ้ามีไอเดียแนะนำได้เลยครับ

ขั้นที่ 2
$40 or more per month
ขั้นที่ 3
$70 or more per month
ขั้นที่ 4
$170 or more per month
ขั้นที่ 5
$350 or more per month


ขั้นที่ 6
$1,000 or more per month
ขั้นที่ 7
$15,000 or more per month
Goals
0 of 100 patrons
ตั้งเป้าแรกไว้ที่ 100 คนครับ
.
100 คนนี่คือจะทำให้ทำต่อไปได้เรื่อยๆ
ถ้ามากกว่านี้ก็จะเริ่มขยายโปรเจ็กต์ได้
เช่นหนังสั้นที่ต้องใช้งบสูง
1 of 1
สวัสดีครับ หากเข้ามาหน้านี้ก็คงรู้จักแชนแนล No Darkness อยู่บ้างแล้ว
.
ถ้าฉลาดทางอารมณ์ตั้งแต่เล็กๆ ชีวิตน่าจะมีแผลใจน้อยลงมากๆ
นำไปสู่ชีวิตที่ดี
.
ซึ่งผมก็ได้เป็นส่วนนึงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้หลายคนไปบ้างแล้ว
.
"มาช่วยกันมอบชีวิตที่ดีให้กับเด็กๆกันเถอะครับ"

Recent posts by No Darkness

Tiers
ขั้นที่ 1
$4 or more per month

ตอนนี้ยังคิดไม่ออกครับ ถ้ามีไอเดียแนะนำได้เลยครับ

ขั้นที่ 2
$40 or more per month
ขั้นที่ 3
$70 or more per month
ขั้นที่ 4
$170 or more per month
ขั้นที่ 5
$350 or more per month


ขั้นที่ 6
$1,000 or more per month
ขั้นที่ 7
$15,000 or more per month