Daniel Babak is creating Videos
0

patrons

$0
per More Contect
היי
אני רוצה שתרימו את הכסף שלכם אליי שאני יביא לכם דברים בחזרה והערוץ יהיה יותר טוב
אתם תזכו בדברים מגניבים
Rewards
Pledge $3 or more per More Contect
0 patrons
לדבר איתי בסקייפ
Pledge $5 or more per More Contect
0 patrons
הקלטה איתי
Pledge $10 or more per More Contect
0 patrons
לדבר,להקליט,לפרסם ולעלות ליוטיוב
Goals
$0 of $50,000 per More Contect
בבקשה תעזרו לי בזה
1 of 1
היי
אני רוצה שתרימו את הכסף שלכם אליי שאני יביא לכם דברים בחזרה והערוץ יהיה יותר טוב
אתם תזכו בדברים מגניבים

Recent posts by Daniel Babak

Rewards
Pledge $3 or more per More Contect
0 patrons
לדבר איתי בסקייפ
Pledge $5 or more per More Contect
0 patrons
הקלטה איתי
Pledge $10 or more per More Contect
0 patrons
לדבר,להקליט,לפרסם ולעלות ליוטיוב