Nula32 Magazine

is creating a print magazine for style and urban culture

Select a membership level

Приятел

$1.50
per month
  • Новите броеве в дигитален вариант

Почитател

$4
per month
  • Новите броеве в дигитален вариант
  • Доставка на хартиеното списание

Ценител

$6.50
per month
  • Доставка на хартиеното списание
  • Споменаване на членската страница в списанието
  • Новите броеве в дигитален вариант

6

patrons

$35

per month

About Nula32 Magazine


Нула32 е съвременно печатно издание, което излиза веднъж на всеки три месеца и се разпространява безплатно на избрани места Пловдив и София. Списанието в няколкохиляден тираж създава градска култура като се опира на истории и образи от пловдивското минало и настояще, опоетизирани и разказани така, че от непознат фон в ежедневието те се превръщат във важен детайл, осмислящ живота в и на града.

Настоящата Patreon кампания има за цел да подкрепи издаването на следващите броеве на списанието и да спомогне за безпроблемното преодоляване на финансовата криза, причинена от събитията в света през последните няколко месеца. 

Кампанията няма общо с инициативата Клуб Нула32 и съществува отделно от нея. Персонализацията на уникално номерирано копие от тиража на всеки брой остава привилегия единствено за членовете на Клуба. Над 180 души днес членуват в Клуб Нула32, повече информация за членството тук - https://nula32.bg/membership/


Благодарим за подкрепата!

Официален уебсайт на Нула32 - https://nula32.bg/
Разлистете онлайн всички броеве на списанието до момента тук - https://issuu.com/nula32
Goals
$34.79 of $564.14 per month
Достигането на тази цел ще ни позволи да продължим издаването на списание Нула32, както досега - веднъж на всеки три месеца в минимален тираж от 2500 копия, с все по-качествено съдържание и официално представяне на всяка нова книжка.
1 of 3
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 9 exclusive posts
4
Images
4
Links
1
Writing
By becoming a patron, you'll instantly unlock access to 9 exclusive posts
4
Images
4
Links
1
Writing

Recent posts by Nula32 Magazine

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits