Nula32 Magazine

is creating a print magazine for style and urban culture

Select a membership level

Почитател

$3.50
per month
 • Изписване на името на патрона в списанието
 • Изписване на името на патрона в списанието
 • Предварителен достъп до новите корици

Ценител

$6
per month
 • Изписване на името на патрона в списанието
 • Предварителен достъп до новите корици
 • Изписване на името на патрона в списанието
 • Предварителен достъп до новите корици

Колекционер

$12
per month
 • Изписване на името на патрона в списанието
 • Предварителен достъп до новите корици
 • Доставка на всеки нов брой до адрес
 • Доставка на всеки нов брой до адрес
 • Изписване на името на патрона в списанието
 • Предварителен достъп до новите корици

5

patrons

$52

per month

About

Нула32 е съвременно печатно издание, което излиза веднъж на всеки три месеца и се разпространява безплатно на избрани места Пловдив и София. Списанието в няколкохиляден тираж създава градска култура като се опира на истории и образи от пловдивското минало и настояще, опоетизирани и разказани така, че от непознат фон в ежедневието те се превръщат във важен детайл, осмислящ живота в и на града.Настоящата Patreon кампания има за цел да подкрепи издаването на следващите броеве на списанието и да спомогне за безпроблемното преодоляване на финансовата криза, причинена от събитията в света през последните няколко месеца. 

Кампанията няма общо с инициативата Клуб Нула32 и съществува отделно от нея. Персонализацията на уникално номерирано копие от тиража на всеки брой остава привилегия единствено за членовете на Клуба. Над 160 души днес членуват в Клуб Нула32, повече информация за членството тук - https://nula32.bg/membership/


Благодарим за подкрепата!

Официален уебсайт на Нула32 - https://nula32.bg/
Разлистете онлайн всички 19 броя на списанието до момента тук - https://issuu.com/nula32
Goals
$51.53 of $595.76 per month
Достигането на тази цел ще ни позволи да продължим издаването на списание Нула32, както досега - веднъж на всеки три месеца в минимален тираж от 2500 копия, с все по-качествено съдържание и официално представяне на всяка нова книжка.
1 of 3

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits