Obiter Dictum is creating podcasts

Wesley Crusher

$2 /creation
  • Tack i ett avsnitt
  • Vara med och bestämma ämnen för specialavsnitt genom polls

Geordi La Forge

$5 /creation
Allt från tidigare nivå

Seven of Nine

$7 /creation
  • Exklusiv Odpod-pin
  • Allt från tidigare nivåer

Locutus of Borg

$10 /creation

  • Du får bestämma en programpunkt i ett avsnitt. Du spikar vad vi ska prata om: En tv-serie? Film? Spel? Ett ämne helt enkelt. (spännande stråkar) Vad som helst! 
  • Allt från tidigare nivåer.

Captain Janeway

$20 /creation

  • Du får vara med och bestämma en återkommande programpunkt. (Tänk "Interstellar Update", "Van Damme-cirkeln", "The Incident" etc.) Vi snackar ihop oss och hittar en kul lösnin...
More