O. W. NOX

is creating Pixel Art & Comics

Select a membership level

Become a PATRON / Staň se PATRONEM

reward item
reward item
$3
per month
It is up to you how much you wish to support my art journey. I offer you these benefits:

  • Work in progress posts
  • Early access to my the newest artworks
  • Polls for what I should create next

PS: Every amount of money helps me a lot and I am so thankful for every supporter! ♥

•••

Je na tobě, jak moc chceš podpořit mojí uměleckou cestu. Nabízím ti tyto výhody:

  • Příspěvky rozpracovaných prací
  • Dřívější přístup k mým nejnovějším výtvorům
  • Ankety rozhodující o tom, co budu tvořit dál

PS: Každá finanční částka mi hodně pomůže a jsem vděčný za každého, kdo se mě rozhodne podpořit! ♥
  • Work in progress posts
  • Early access to my artworks
  • Polls for what I should to create next

0

patrons

$0

per month

About O. W. NOX

Dopíšu velice moc brzy, až si pro to najdu čas......................................................................................................asdasdasd

Goals
$0 of $66 per month
This amount of money will help me cover some of my bills like food for my cats, some art supplies, Spotify etc...

Tato částka mi pomůže pokrýt některé mé výdaje, jako je jídlo pro kočky, některé umělecké potřeby, Spotify atd...
1 of 4

How it works

Get started in 2 minutes

Choose a membership
Sign up
Add a payment method
Get benefits