Phạm Duy Hiển

is creating Translating books and articles on politics, economics, liberalis

1

patron

$1

per month
Phạm Nguyên Trường (sinh năm 1951), tên thật là Phạm Duy Hiển, bút danh là Phạm Minh Ngọc khi tham gia Talawas, là một dịch giả người Việt.
Tốt nghiệp đại học ở Liên Xô năm 1975 chuyên ngành Vật lý kỹ thuật, sống và làm việc tại Vũng tàu từ 1985, thông thạo tiếng Anh và Nga, Phạm Nguyên Trường đã dịch chuyên về các lĩnh vực khoa học kinh tế, khoa học xã hội và khoa học chính trị. Ngoài ra ông còn đóng vai trò là nhà nghiên cứu chính trị và phản biện xã hội. 

 1. Đường về nô lệ - dịch từ nguyên bản tiếng Anh, nhà xuất bản Tri thức, 2009.
 2. Chế độ dân chủ: Nhà nước và xã hội - dịch từ nguyên bản tiếng Nga, nhà xuất bản Tri thức, 2009.
 3. Về trí thức Nga, - Tập tiểu luận, dịch từ nguyên bản tiếng Nga, nhà xuất bản Tri thức, 2009.
 4. Tâm lý đám đông và phân tích cai tôi, in trong tác phẩm Tâm lý học đám đông, Nhà xuất bản trí thức, 2009.
 5. Trại súc vật (Animal Farm), G. Orwell, Nhà xuất bản giấy vụn, 2010.
 6. Lược khảo Adam Smith, dịch từ tiếng Anh, nhà xuất bản trí thức, 2010.
 7. Giai cấp mới (New Class), Milovan Djilas, Nhà xuất bản giấy vụn, 2010.
 8. Vòng tròn ma thuật (Darkness at Noon), Arthur Koestler, Nhà xuất bản giấy vụn, 2010
 9. Thị trường và đạo đức, dịch từ tiếng Anh, nhà xuất bản tri thức, 2012.
 10. Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử 1660-1783, dịch từ nguyên bản tiếng Anh, nhà xuất bản tri thức, 2012.
 11. Catalonia -Tình yêu của tôi, Nhà xuất bản Lao động, 2013.
 12. Chủ nghĩa tự do truyền thống, dịch từ tiếng Anh, Nhà xuất bản TT, 2013.
 13. Các mô hình quản lý nhà nước hiện dại, dịch từ tiếng Anh, Nhà xuất bản TT, 2013.
 14. Các nhà vô địch ẩn danh của thế kỉ XXI, dịch từ tiếng Anh, Nhà xuất bản TT, 2013.
 15. Quyền lực của kẻ không quyền lực, Tập tiểu luận, Vaslav Havel, Nhà xuất bản giấy vụn, 2013
 16. Lược khảo Ludwid von Mises (Ludwig von Mises – A Primer), Eamonn Butler, nhà xuất bản Tri thức, 2014.
 17. Là người Nhật, A.N. Mesheriakov, nhà xuất bản Tri thức, 2014.
Goals
$1 of $1,000 per month
Xin cảm ơn
1 of 1
Phạm Nguyên Trường (sinh năm 1951), tên thật là Phạm Duy Hiển, bút danh là Phạm Minh Ngọc khi tham gia Talawas, là một dịch giả người Việt.
Tốt nghiệp đại học ở Liên Xô năm 1975 chuyên ngành Vật lý kỹ thuật, sống và làm việc tại Vũng tàu từ 1985, thông thạo tiếng Anh và Nga, Phạm Nguyên Trường đã dịch chuyên về các lĩnh vực khoa học kinh tế, khoa học xã hội và khoa học chính trị. Ngoài ra ông còn đóng vai trò là nhà nghiên cứu chính trị và phản biện xã hội. 

 1. Đường về nô lệ - dịch từ nguyên bản tiếng Anh, nhà xuất bản Tri thức, 2009.
 2. Chế độ dân chủ: Nhà nước và xã hội - dịch từ nguyên bản tiếng Nga, nhà xuất bản Tri thức, 2009.
 3. Về trí thức Nga, - Tập tiểu luận, dịch từ nguyên bản tiếng Nga, nhà xuất bản Tri thức, 2009.
 4. Tâm lý đám đông và phân tích cai tôi, in trong tác phẩm Tâm lý học đám đông, Nhà xuất bản trí thức, 2009.
 5. Trại súc vật (Animal Farm), G. Orwell, Nhà xuất bản giấy vụn, 2010.
 6. Lược khảo Adam Smith, dịch từ tiếng Anh, nhà xuất bản trí thức, 2010.
 7. Giai cấp mới (New Class), Milovan Djilas, Nhà xuất bản giấy vụn, 2010.
 8. Vòng tròn ma thuật (Darkness at Noon), Arthur Koestler, Nhà xuất bản giấy vụn, 2010
 9. Thị trường và đạo đức, dịch từ tiếng Anh, nhà xuất bản tri thức, 2012.
 10. Ảnh hưởng của sức mạnh trên biển đối với lịch sử 1660-1783, dịch từ nguyên bản tiếng Anh, nhà xuất bản tri thức, 2012.
 11. Catalonia -Tình yêu của tôi, Nhà xuất bản Lao động, 2013.
 12. Chủ nghĩa tự do truyền thống, dịch từ tiếng Anh, Nhà xuất bản TT, 2013.
 13. Các mô hình quản lý nhà nước hiện dại, dịch từ tiếng Anh, Nhà xuất bản TT, 2013.
 14. Các nhà vô địch ẩn danh của thế kỉ XXI, dịch từ tiếng Anh, Nhà xuất bản TT, 2013.
 15. Quyền lực của kẻ không quyền lực, Tập tiểu luận, Vaslav Havel, Nhà xuất bản giấy vụn, 2013
 16. Lược khảo Ludwid von Mises (Ludwig von Mises – A Primer), Eamonn Butler, nhà xuất bản Tri thức, 2014.
 17. Là người Nhật, A.N. Mesheriakov, nhà xuất bản Tri thức, 2014.

Recent posts by Phạm Duy Hiển