2013 06 17 Dragonboating Hervey Bay Dragons 2013 Bundaberg Regatta