כולם יודעים מה זה שבת, אבל בעצם, זה די מבלבל. חילונים ודתיים לא משתמשים במילה באותה צורה. ולא חשוב רק מי הדובר, תלוי גם עם מי הם מדברים.
Tier Benefits
Recent Posts