Slik fungerer denne kampanjen

Hei, og takk for at du tar en titt på kampanjen min. Denne kampanjen kjører en fleksibel betalingsmodell, der beløpet som trekkes per måned er avhengig av hvor mye jeg har jobbet denne måneden. Her er en mer detaljert forklaring:

Jeg tar utgangspunkt i at du støtter meg på det laveste nivået, altså én dollar per «trekk». Da vil jeg først trekke én dollar hver måned, som skal representere den tiden jeg bruker på daglig drift av nettstedet, inkludert nyhetsskriving, korrektur av andres artikler, engasjement på sosiale medier, og så videre.

Deretter vil jeg legge på én dollar hver gang jeg publiserer et stort tilbakeblikk eller en stor feature-artikkel. Her er det altså snakk om artikler som involverer mye arbeid og ofte en god del research, samt mange timer i ren skrivetid. Jeg anslår at det blir et par slike i løpet av en normal måned, basert på tidligere erfaring. Noen eksempler:

I tillegg til dette vil jeg telle store eller mellomstore artikkel av andre typer – inntrykk, kommentarartikler, guider, og så videre, som det er lagt en god del arbeid i. Men det sentrale her er at jeg i disse tilfellene ikke vil kjøre 1 dollar per artikkel, men 1 dollar for tre eller fire artikler. Det vil gå litt på gefühlen her, og jeg vil unngå å vektlegge artikler som jeg ikke helt tror dere i «kjernepublikumet» er så veldig interessert i. Merk at mindre tilbakeblikk og feature-artikler også havner i denne kategorien.  Noen eksempler

Det er kun snakk om egenproduserte artikler her, ikke artikler fra andre bidragsytere. En normal måned for meg vil altså resultere i noe slikt:

1 dollar basis

2 dollar for 2 store tilbakeblikk & features

1 dollar for 3 eller 4 andre større artikler

Totalt 4 dollar på laveste nivå, altså cirka 35 kroner med dagens kurs. Får jeg mindre tid til skriving, eller ikke er så produktiv, så blir det altså mindre. Jeg vil alltid gjøre rede for nøyaktig hva som teller med og hvordan, når jeg legger på ekstra «trekk». Merk at Patreon trekker penger fra kontoen din i én omgang per måned, så det blir ikke 4-5 trekk fra kontoen per måned. Du får kun ett trekk, som inkluderer alt av betalinger til alle du støtter på Patreon (ikke bare meg).

Merk! Jeg kommer ikke til å gå amok og plutselig publisere hundre tilbakeblikk en måned, men det er i alle tilfeller mulig for deg å sette et makstak for hvor mye du vil støtte med per måned. Dermed vil månedsbeløpet aldri overgå det du spesifiserer, uansett hvor mye jeg måtte publisere. Om du ikke har anledning eller lyst til å betale mer enn en dollar eller to i måneden, så kan du også bruke samme mekanisme for å spesifisere dette.

Hvorfor gjøre det så komplisert?

I starten tenkte jeg bare å kjøre en standard Patreon-kampanje der støttespillerne trekkes en fast sum per måned. Det er det enkleste, og det som i utgangspunktet virker mest «fair». Jeg får en forutsigbar sum hver måned, og kan til en viss grad tilpasse tiden jeg bruker på Spillhistorie etter månedsinntekten. I tillegg kan jeg legge inn ganske forutsigbare «reward tiers», altså ulike nivåer av belønninger for de som velger å støtte nettstedet. 

Men denne tilnærmingen har noen ulemper. Det kan for eksempel være mange årsaker til at arbeidsmengden varierer over tid, og da er det ikke rettferdig at dere betaler likt hver måned. Jeg mener; jeg tror mange hadde hatt forståelse av at jeg kunne ha lyst til å ta pause fra de store artiklene noen uker i juli, men det ville uansett være et potensielt irritasjonsmoment for backerne og noe som ville ha stresset meg og gitt meg dårlig samvittighet. 

På samme måte setter jeg pris på å kunne tilpasse arbeidstiden etter formen og hverdagen forøvrig. Dette betyr også at hvis Patreon-kampanjen ikke går så kjempebra, så kan jeg bruke mer tid på frilansarbeid uten at dette går ut over dere som faktisk velger støtter meg. 

Det mest rettferdige og det som vil gi meg minst hodebry, er altså å koble betalingene til hva jeg faktisk gjør hver måned. 

Men det innebærer også et lite problem, ettersom jeg tross alt prøver å drive et slags nettsted her, og ønsker å legge ut litt variert innhold. Andre «innholdsskapere» som kjører fleksibel modell velger stort sett ett trekk per artikkel, video eller hva de driver med, men det funker ikke så godt her. En listesak kan være godt lesestoff, men det er ikke rettferdig at den skal koste Patreon-folket like mye som et stort tilbakeblikk. I tillegg slipper jeg med dette å føle at hvert tilbakeblikk må være på mange tusen ord; jeg kan variere litt, og heller legge mindre tilbakeblikk i den andre kategorien.

Dermed kan jeg fortsette å poste varierte artikler, samtidig som jeg forhåpentligvis får rettferdig betalt for arbeidet jeg legger i siden.

Det er mulig jeg må justere litt underveis, men da vil jeg være åpen om dette i forveien.

Tier Benefits
Recent Posts