זו מילה קטנה אבל ממזרה, הרי. משתמשים בה כדי להדגיש כל מיני דברים שאנחנו בטוחים שכולם יודעים. מסתבר שלא תמיד אנחנו צודקים

Become a patron to

668
Unlock 668 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message