Slaget vid Åsundens is 1520 innebär slutet för Sten Sture den yngre och ger Kristian Tyrann fritt fram.

Become a patron to

18
Unlock 18 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message