שבועיים בבידוד בבית, זה זמן מצויין לדבר על השורש הזה, בד"ד, ועל מבודד, התבודדות ולהכיר שיר מפורסם של זוהר ארגוב

Become a patron to

542
Unlock 542 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message