מה זה כפרה בעברית? ואילו עוד מילים יש כדי להגיד darling?

Become a patron to

690
Unlock 690 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message