כולנו מקללים לפעמים נהגים אחרים בכביש, זה צורך בסיסי. איך עושים את זה בעברית? הפרק לא לילדים

Become a patron to

691
Unlock 691 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message