מה אומרים לחבר כדי שיחזיק רגע את השקיות שלכם ואתם תוכלו ללכת בכיף לשירותים בקניון? וכשאומרים על מישהו שהוא 'מה-זה מחזיק מעצמו', מה זה אומר?

Become a patron to

668
Unlock 668 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message