שירה זה singing אבל גם עוד דברים. גיא מלמד אותנו מילים נוספות מהשורש הזה, וגם עוד ביטוי שכולם מכירים משיעורי ספרות בבית הספר בארץ

Become a patron to

668
Unlock 668 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message