שימור זו מילה מעניינת. אפשר להשתמש בה כדי לדבר על תירס, על בתים ישנים, ועל… לקוחות. גיא מסביר. בונוס: שיר תימני מיוחד לחנוכה

Become a patron to

667
Unlock 667 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message