Spolupráce s Martinem Veselovským a Danielou Drtinovou, vyčerpání v Českém rozhlase, Česká televize a dobrovolné poplatky, Mladá Fronta a...

Become a patron to

355
Unlock 355 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message