מה זה 'זזים' ומתי משתמשים בהווה או בעבר כדי להביע עתיד?

Become a patron to

689
Unlock 689 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message