Důchody, ekonomika, silný stát, nepodmíněný zaručený příjem, přezdívka "Venezuela", KSČM vs. Piráti vs. ČSSD, kandidatura na prezidentku...

Become a patron to

355
Unlock 355 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message