כולם מדברים על החיסונים, ושואלים 'התחסנת', 'התחסנת'? זה תירוץ טוב לדבר על שלישיית בניינים שצריך להכיר: פיעל-פועל-התפעל

Become a patron to

690
Unlock 690 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message