"תתקדם", זה משהו שאומרים בסלנג למישהו שרוצים ש… יעבור לשלב הבא, שיפסיק לדבר על משהו שמעצבן אותנו

Become a patron to

689
Unlock 689 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message