היום נמשיך מאיפה שעצרנו בפרק האחרון, ונדבר על השורש קד"מ. הפעם בבניין פיעל. ממש כמו 'להתקדם', בבניין פיעל המשמעות היא גם לזוז קדימה

Become a patron to

689
Unlock 689 exclusive posts
Listen anywhere
Connect via private message