ARON FLAM 'S DEKONSTRUKTIV KRITIK 6.6.6 DAVID EBERHARD "Könsmaktsordningen"
 
  

Välkommen tillbaka till DEKONSTRUKTIV KRITIK,

Jag heter Aron Flam. Och jag hoppas att du tycker att det är värt att jag håller trycket på dina patreon-dollars uppe. I förra avsnittet blottade jag både min småsinthet och dumhet för dig och jag tänkte inte vara sämre den här gången. 

Du och jag min vän – ska tillsammans gå till botten med vad arbetarrörelsen – i socialismens och jämställdhetens namn – har gjort med oss. Med dig och med mig. Med oss alla. 

Så gå in på Patreon och stötta mig ekonomiskt – det är en kapitalistisk handling och ett riktigt långfinger till Chomsky, Oliver Stone och Mattias Gardell. 

När det gäller Facebookgruppen DEKONSTRUKTIV KRITIK så blir du medlem om du donerar mer än några dollar i månaden. Du kan alltså inte bli medlem bara för att du lyssnar på podden – och gruppens storlek är reglerad till 400 personer så att den inte blir ohanterlig. Sök inte medlemskap om du inte uppfyller de kriterierna är du snäll. Det är roligt att så många vill vara med i gruppen men det blir jobbigt att behöva sålla. Så snälla.

Den kompakta tystnad som mött mig efter förra veckans avsnitt då jag, med hjälp av Alexander Bard, tog heder och ära av Alexandra Pascalidou är total. Jag har valt att ta det som ett tecken på deras medgivande och känner mig nu tämligen osårbar. Jag kan inte annat än anta att jag från och med nu kommer kunna avslöja vem som helst med oegentligheter utan att någon i de så kallade etablerade medierna opponerar sig.

Deras trovärdighet är ändå körd i botten efter det islamistiska terrorattentatet på Drottninggatan förra veckan. Och visst är det sant att vi som samhälle måste vara solidariska med varandra, och visst är det sant att vi aldrig kommer kunna hindra ensamma galningar från att genomföra fruktansvärda handlingar. Det är lika sant som att vi kan göra mer än vad vi har gjort hittills, att just det senaste terrordådet hade att göra med den politik vi har fört – och att det aldrig hade hänt om det inte vore för Islam.

Men mer om detta kommer framöver. I det här avsnittet återvänder vi till andra delar av arbetarrörelsen och dess oheliga avkomma – intersektionalitet, genus och PK.

Mao Zedong i kampanjen för Kinas ”The Great Leap Forward” bestämde att alla Kinas sparvar skulle dödas. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Pests_Campaign

Andra under mer direkta former. Stalins skräckvälde eller Castro på Cuba. Jupp, du hörde mig. Castro. 

När du säger att du är kommunist så säger du att du stöttar en folkmordsideologi. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Holodomor

https://www.quora.com/How-many-deaths-was-Fidel-Castro-responsible-for

David Eberhard, författare och överläkare i psykiatri. Så upprörd att han skrev en krönika om det på SVT opinion – och en ännu längre personlig essä, med rubriken Genustramset och SVT, som handlar om den ovetenskaplighet han mött som vetenskapsman när han försökt presentera fakta som går stick i stäv med vad genusvetenskapen föreskriver.

http://www.svt.se/opinion/david-eberhard-om-barn

http://eberhard.se/genustramset-och-svt/

2011 skrev Maciej Zaremba en granskande artikelserie om den svenska skolan Det är verkligen en utmärkt artikelserie och jag kan inte nog rekommendera den som läsning. I den sista delen – som heter och jag skämtar inte nu: ”Det är ingen vacker syn” Hur teknokraterna tog över svenska skolan, skriver han:

”Den svenska universitetspedagogiken utmärkte sig på flera sätt, fann Sundell. Den var extremt inåtvänd. Det finns cirka 120 professorer i ämnet i vårt land, de flesta av dem (65 procent) har på tio år inte förekommit på Web on science, alltså inte citerats i någon ansedd publikation utanför Sverige, vilket måste vara ett rekord. När en vetenskap förlorar kontakten med det internationella forskarsamhället, ”kan ett grundläggande krav på kritisk distans till det egna studieobjektet försvinna i en konstruerad samstämmighet”, varnar rapporten från Socialstyrelsen.”

http://www.dn.se/kultur-noje/det-ar-ingen-vacker-syn-sa-tog-teknokraterna-kommandot-over-skolan/

Som en preventiv rättning. Få nu alltså inte autistiskt frispel när du hör mig säga fel i samtalet. 

SOU 2010:52 http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/07/sou-201052/

SOU 2010:53 http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2010/07/sou-2010531/

Skolverket. 

Där kan jag bland annat läsa att skolan ska” I arbetsplanen ingår att öka elevernas självkännedom, motverka könstraditionella val” https://www.skolverket.se/skolutveckling/studie-och-yrkesvagledning/sju-timmar-om/studie-och-yrkesvagledning/vad-paverkar-valet-7-9/ta-del-av-1.236454

Nationella Sekretariatet för genusstudier. 

http://www.genus.se/

I vårt uppdrag står:

”Sekretariatet ska, i nära dialog med forskarsamhället, vara en plattform för samtal inom det breda fält som utgör svensk genusforskning, samt bedriva populärvetenskaplig förmedling av forskningens resultat. Genom analys och forskningsbaserad kunskapsproduktion ska sekretariatet stärka och utveckla genusforskningens villkor och dess forskningspolitiska förutsättningar. Sekretariatet ska genomföra aktiviteter och söka uppdrag och samverkansprojekt som syftar till att stärka forskningsområdet. Internationalisering och svensk genusforsknings position internationellt, när det gäller samverkan, nätverk, vetenskapliga publiceringar och forskningsanslag, är en prioriterad del av verksamheten.

Sekretariatet ska ta fram och tillgängliggöra forskning och annan kunskap, såväl empiriskt grundad som kritiskt problematiserande, som kan bidra till ett jämställdhetsarbete med högt kunskapsinnehåll. Genom att aktivt söka och genomföra analys- och utvecklingsuppdrag liksom mer konkret inriktade jämställdhetsuppdrag som processtöd och uppdragsutbildningar, ska sekretariatet bidra till utvecklingen av jämställdhet som praktiskt, politiskt och kunskapsteoretiskt fält inom akademin och samhället i övrigt. Nordisk och europeisk samverkan befruktar det nationella uppdraget.”

http://www.genus.se/om-oss/vara-uppdrag/

Yvonne Hirdman

”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”. 

http://ub016045.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/viewFile/1490/1303

Och bara så du vet vad målet är låter jag Yvonne Hirdman beskriva det själv:

”Alltså: det olika försvagas och det lika förstärks – och vi är på väg in i det jämlika paradiset i och med att dikotomiernas maktskapande upphört, i och med att gränsöverskridandet sker”

Harald Eijas HJERNEVASK - https://www.youtube.com/watch?v=E577jhf25t4&list=PLd9_g7lAICxtlGbxh4_z8ik178o8CDPnv

Pär Ström 

Han har skrivit en bok som heter Mansförbjudet och en liten pamflett som heter sex feministiska myter 

http://www.adlibris.com/se/bok/mansforbjudet-konsdiskriminering-av-man-och-pojkar-9789174630817

http://www.dnv.se/wp-content/uploads/2013/09/Sex_feministiska_myter_bok.pdfsemst.se

https://www.youtube.com/channel/UCdoBnPAcm0eJpMtzorXIbZQ