అపోలో ఫిష్ పచ్చడి తయారు చేయు విధానం ( నాన్-వెజ్)
 
 నోరూరించే, అపోలో ఫిష్ తో పచ్చడి తయారు చేయు విధానం