Bani Israel - Al Quran kya kehta hai - Muqarrar Mohammad Shaikh 06/06 (2011)