bình luận #frenchgp 2018: márquez chạy thông minh để giành chiến thắng, rossi quay trở lại top 3