Bitrot
 
Breakcore är en väldigt spretig genre som oavsett olika producenters sound knyts samman av dess punkiga och konventionsföraktande attityd. Både internationellt och i Sverige är scenen väldigt liten och en av dess svenska producenter kallar sig för Bitrot, vars låtar drivs mer av trummor och rytm än av melodier.

Intervjun gjordes i augusti 2013.


http://varvtal.se/sasong-1/bitrot/