Chức năng dịch thuật
Bạn thấy chức năng dịch thuật mới của hotavn như thế nào?

rất tốt

khá hay

bình thường

chưa được hay lắm

kém chất lượng

1 vote total